Thuisopleiding Kinder en jongerenverlies- en rouwcoach

Studeer op eigen tempo voor Kinder en jongeren verlies- en rouwcoach en leer kleuters, lagere schoolkinderen, pubers en jongeren (ook met autisme) in verlies en rouw ondersteunen.

Verlies, rouw, pijn, afscheid nemen, ... we kennen het allemaal. We weten hoe diepgaand het verdriet kan zijn en hoe hard we steun, begrip en troost nodig hebben om ons rouwproces te kunnen doorlopen. 

Met deze levenservaring zijn we vaak extra gevoelig en zien we snel wat er in anderen omgaat. De pijn en het verdriet herkennen we  in anderen en vanuit een naturelle houding kunnen we onze collega, vriend, kennis, ... nabij zijn. Echt nabij zijn. Met slechts een blik vol genegenheid, een arm om de ander heen of het zeggen van de juiste woorden maken we contact van hart tot hart. We doen het zonder nadenken met ons buikgevoel als kompas. 

Maar, als het verdriet, de pijn en het afscheid nemen een kind of jongere overvalt dan weten we ons plots minder goed een houding aan te nemen. We vinden het hartverscheurend om een kind en jongere in diepe pijn en verdriet te zien en we willen de pijn en het verdriet wegnemen, 'het oplossen.'

Maar wat wordt daarmee bedoeld? Doen alsof er niets aan de hand is? Terug gaan naar de tijd van voordien? De pijn wegnemen?

Dit kunnen we jammer genoeg niet. 

Maar betekent dit dan dat we helemaal niets kunnen doen?

Neen, absoluut niet. En gelukkig maar!

Hoe kunnen we het oplossen?

Als er met 'oplossen' bedoeld wordt, nabij zijn en het kind en de jongere doorheen zijn pijn en verdriet helpen, zodat het zonder al te grote littekens zijn rouwproces kan doorlopen en zijn leven verder kan uitbouwen? Ja, dat kunnen we wel.

Enkele getuigenissen

 • Dank je wel voor de verhelderende lessen. Ik heb er enorm veel uit geleerd en zal in de toekomst nog regelmatig aan je terugdenken, Mieke. De woorden die je spreekt zijn zo overwogen, warm en zacht. Wat is de opleiding snel verlopen. Toen ik startte dacht ik: "Amai, dat zal volhouden worden." Maar nee! Elke les heb ik met veel enthousiasme gevolgd. Elke les was waardevol. Geniet van al het moois, elke dag opnieuw.

  Linda Persoone — Begeleider Wonen en Leven, WZC Sint-Jozef, Sint-Laureins

 • Ik wil je nogmaals van harte bedanken. Ik vond het een zeer interessante en leerrijke ervaring waarbij ik ook op persoonlijk vlak een deel van mezelf mocht ontdekken (ik heb mezelf meermaals tegengekomen). In het begin van de opleiding kwamen bepaalde thuisopdrachten dichtbij en dit zorgde ervoor dat ik zowel meer inzichten in het rouwproces én in mezelf kreeg. Ondanks het COVID-gegeven waarbij de opleiding via Zoom moest doorgaan, heb je voor mij en de medecursisten een erg veilig en warm klimaat geboden. Nogmaals dankjewel voor alles wat je voor mij en de andere cursisten hebt betekend gedurende de opleiding.

  Sanne Debrabander — De Korbeel, Kortrijk

 • Bedankt voor de inzichten en input, de steeds boeiende stof tot nadenken en het luisterend oor waar nodig! Ik vond het zeer fijn om deze opleiding te volgen. Het was en is zo'n verrijking, zowel als professional en als mens. Enorm bedankt!

  Margot De Ridder — Maatschappelijk werker, Vrij CLB Noordwest-Brabant

 • Ik wil jou oprecht bedanken, Mieke! Wat ben je een meerwaarde als mens. Ik kom het niet veel tegen, maar woorden schieten me tekort. HARTELIJK DANK.

  Cindy Janssens — Verpleegkundige WZC Sint-Jobs, Aalst

 • Heel erg bedankt voor deze warme en uit het leven gegrepen lessen. Het geeft zowel mijn dagelijks leven als mijn taak als leerlingenbegeleider een enorm grote meerwaarde. Waardevol nu, morgen en ook later! Een grote dankjewel, Mieke.

  Carine Stans — leerlingenbegeleider Middenschool Heilig Hart Bree

 • Bedankt om deze reis samen af te leggen, het was een waardevol innerlijk proces. Ik ben je ontzettend dankbaar Mieke dat onze wegen elkaar kruisten en voor alles wat je me hebt bij gebracht.

  Zehra Yildirim — Zehra coaching

We willen 'iets' doen.

We willen actie ondernemen. We willen 'iets' doen om doen de pijn en het verdriet bij het kind en de jongere weg te nemen. Maar... is dat wel de weg van een gezond rouwproces; pijn en verdriet wegnemen? En, kan dit wel?

De opleiding komt er speciaal op vraag van leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, kinderverzorgers, kinderpsychologen en -coaches. 

Deze opleiding is speciaal uitgewerkt voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. We reiken je een kader, heel wat methodieken, werkmiddelen en een houvast aan zodat je het kind en de jongere in rouw en verdriet kan begeleiden zodat het zonder al te grote littekens door het leven kan gaan.

'Hoe kunnen we een kind en een jongere helpen? 

'Hoe kunnen we de pijn verzachten?'

'Hoe kunnen we er zijn?'

Het lesprogramma

 • Les 1: Introductie: Wat is rouw en waarom kan de pijn net groter worden na verloop van tijd?

  In deze les krijg je de grondbeginselen van rouw en het rouwproces mee.

  We staan stil bij waarom het rouwproces van kinderen en jongeren anders verloopt dan bij volwassenen en waarom het net jaren kan duren voordat ze aan hun rouw kunnen toekomen. Je leert de valkuilen herkennen en hierop te anticiperen. 

  Je krijgt methodieken mee om hierover in gesprek te gaan met kinderen, pubers en jongeren.

  Tijdens de thuisopdracht oefen je met enkele reflectiemomenten. 

 • Les 2: Rouw- en verliesbeleving bij kleuters, kinderen, pubers en jongeren

  We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren in functie van rouw en rouwbeleving rond afscheid nemen, verlies en overlijden. We zoomen telkens dieper in op de beleving van verlies en de noden van kleuters, kinderen, pubers en jongeren en we reiken je handvaten aan om rouw en verlies op creatieve wijze bespreekbaar te maken en hoe je spelenderwijs in dialoog kan gaan met kinderen en jongeren.

  Baby's en rouwbeleving, het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Nochtans kunnen baby's heel heftig reageren op verlies en/of overlijden. Het is heel belangrijk om hen nabij te zijn. 

  We staan uitgebreid stil bij de leeftijden en ontwikkelingsniveaus. We sommen ze even op:

  • baby's
  • peuters
  • kleuters
  • lagere schoolkinderen van 6 tot 9 jaar en
  • lagere schoolkinderen van 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Hoe beleven kinderen en jongeren rouw, hoe kan je hen ondersteunen, welke taal kan je gebruiken en welke methodieken zijn aangewezen om kinderen en jongeren in verlies en rouw te ondersteunen? 

 • Les 3: rouw- en verliesbeleving bij kleuters, kinderen, pubers en jongeren met autisme
  • Hoe rouwen kinderen en jongeren met autisme?
  • Hoe kan je nabij zijn?
  • Wat hebben kinderen en jongeren met autisme nodig en wat zijn hun specifieke noden?
  • Hoe anders verloopt hun rouwproces en wat kunnen we concreet doen?
  • Hoeveel informatie kunnnen ze aan?
  • Hoe brengen we de informatie aan?
  • Hoe hard beseffen ze wat er gebeurt?
  • Wat houdt de slechte nieuwsboodschap in, hoe verwerken ze die en hoe brengen we die het best aan?
  • ...

  In deze les staan we specifiek stil bij de rouwbeleving van kleuters, kinderen, pubers en jongeren met autisme. 

  Je leert hoe je hen kan helpen in hun rouwproces zodat ze uiteindelijk hun leven kunnen heropnemen.
   

 • Les 4: creatief in gesprek met kleuters, kinderen, pubers en jongeren volgens hun ontwikkelingsniveau

  Een gesprek voeren met kinderen lijkt gemakkelijk, tot je een belangrijk of gevoelig onderwerp wilt aanraken.

  Meestal weten kleuters, lagere schoolkinderen, pubers en  jongeren niet waarom ze verdrietig zijn bij afscheid en verlies. Er zijn immers te veel veranderingen op te korte tijd. En, daarbovenop komen er ook tegenstrijdige en/of teveel verschillende gevoelens op het kind en de jongere af. De wirwar aan gevoelens is te groot.  Kwaadheid, gemis, pijn, leegte, angst, ... is verweven met elkaar en toch lijkt het een kluwen vanbinnen. Het is een enorme klus om in die chaos van gevoelens orde te scheppen én deze gevoelens in woorden te gieten.

  De leerkracht, zorgondersteuner en iedereen die met kinderen en jongeren omgaat ziet het kind en de jongere met zichzelf worstelen, maar ze vinden het moeilijk om het kind of de jongere emotioneel te bereiken. Ze kijken met onmacht toe.

  In deze les krijg je zeer concrete handvaten om net wél de kleuter, het kind en de jongere te begeleiden volgens hun sociale emotionele ontwikkeling, zowel individueel als in de klas/groep.

  • Hoe kunnen we het oplossen?
  • En kunnen we de rouw en de pijn van het verlies wel oplossen?
  • Wat is er nodig om een kind en jongere zonder al te grote littekens de periode van afscheid en diep gemis door te komen?
  • En waarom is de steun van volwassenen hierin van cruciaal belang?
  • We staan terug stil bij het ontwikkelingsniveau en we reiken concrete methodieken en creatieve ideeën aan om met hen, zowel individueel als in groep, aan de slag te gaan:

   

  • peuters
  • kleuters
  • lagere schoolkinderen van 6 tot 9 jaar en
  • lagere schoolkinderen van 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Daarnaast bespreken we ook veel voorkomende misvattingen en valkuilen én natuurlijk ook telkens wat je kan doen bij onder andere:

  • Gelukkig is het nog zo klein, het begrijpt niet wat er aan de hand is. Kinderen, hoe klein ze ook zijn, voelen haarfijn aan dat er iets gaande is. Krijgen ze hierin geen duidelijkheid dan zorgt dit voor onzekerheid, (verlatings)angst, frustratie, onmacht, slapeloze en onrustige nachten, opstandig gedrag of net teruggetrokken gedrag, ... Je krijgt inzichten in wat kinderen, hoe klein ook, nodig hebben én hoe je met hen in gesprek kan gaan over wat er is gebeurd, de gevoelens van rouw, het afscheid nemen, enzovoort. We doen dit uiteraard ook voor de jongeren;
  • Het kind/de jongere doet alsof er niets aan de hand is. Waarom doet een kind/jongere alsof er niets aan de hand is en hoef je je daar altijd zorgen over te maken? En, wanneer wel en wanneer niet? Je krijgt uiteraard ook hier weer heel wat inzichten in dit proces en methodieken aangereikt om met de kleuter, het kind en de jongere aan de slag te gaan;
  • Het kind/de jongere huilt niet. Soms is het verdriet zo groot dat het kind/de jongere niet meer weet wat het allemaal voelt. Er zijn teveel gevoelens ineens waardoor het zich overstelpt voelt. Toch zitten de tranen klaar. Hoe kan je het verdriet naar buiten begeleiden en de traantjes, die een helende werking hebben, laten stromen? Je krijgt creatieve ideeën waarmee je aan de slag kan gaan;
  • ...

  Je komt dit en nog veel meer te weten in lesdag 4

 • Les 5: Creatief in gesprek met kleuters, kinderen, pubers en jongeren volgens de rouwfase waarin ze zich bevinden

  Het is belangrijk om inzicht te hebben in rouw en het rouwproces.

  Rouw is dan wel voor iedere kleuter, kind en jongere individueel, toch maken ze aantal gelijklopende fasen door. Je krijg zicht op deze fasen. 

  Je zag ondertussen wat rouw is en wat het met het kind en de jongere kan doen. Toch is het ook essentieel om een kader mee te krijgen dat naast het gevoel en de impact van rouw ook duidelijke fasen aanduidt. Dit is een handig instrument om het kind en de jongere gepast te kunnen ondersteunen.

  Iedere rouwfase heeft zijn specifieke kenmerken, waarbij het rouwende kind/ de rouwende jongere tot bepaalde inzichten is gekomen, bepaalde gevoelens aan het doorwerken is en dus ook heel specifieke noden heeft. 

  Je leert deze rouwmodellen en rouwfasen kennen en je leert op te sporen waar het kind en de jongere zich bevindt. Zo voelen ze zich werkelijk begrepen, gehoord en gezien. Ook hier krijg je terug concrete handvaten voor kinderen en jongeren met autisme.

  Iedere rouwfase wordt besproken en er worden tal van creatieve manieren meegegeven om met kleuters, kinderen en jongeren zowel individueel als in groep in gesprek te gaan. Je zal je dus volledig kunnen afstemmen op de noden en de behoeften van het kind en de jongere. 

  We staan ook stil bij een aantal veel voorkomende vragen of bezorgdheden van kinderen en jongeren, en uiteraard hoe je hierop gepast kan reageren:

  • Gaat die pijn ooit weg of blijft het even intens?
  • Ik ben bang dat ik nooit meer gelukkig zal zijn.
  • Ik ben bang dat ik/iemand anders zal doodgaan.
  • Ik voel me schuldig omdat ik plezier heb gemaakt.
  • ...
 • Lesdag 6: Rouwmodellen

  Er beweegt heel wat in het rouwlandschap, en gelukkig maar. Je leert alles over de nieuwe rouwmodellen.

  In deze les staan we stil bij:

   

  • Het rouwtakenmodel van Worden
  • Het duaal procesmodel van Stroebe en Schut

  Oefenmoment: deze modellen worden telkens van casussen vanuit de praktijk benaderd. Tijdens de les wordt er geoefend om deze modellen te implementeren.

 • Lesdag 7: Bonus les bespreking casussen

  Je krijgt eers een aantal casussen en de uitgewerkte bespreking ervan, daarna kan je jouw casus uitwerken en ter correctie insturen.

  Ben je zelf nog niet aan het werkzaam in de hulpverlening en kan je dus geen eigen casus inbrengen? Geen nood. We helpen je graag verder en geven jou een casus die je zelf kan uitwerken. 

  In lesdag 7 spitten we de casussen in de diepte uit. Tips, tricks, brainstormmomenten, oefenmomenten, ... we voorzien het allemaal.

Veel gestelde vragen rond de thuisopleiding tot Kinder- en jongerenverlies- en rouwcoach

 • Hoe wordt de thuisopleiding georganiseerd?

  Van zodra je de stap hebt gezet om de thuisopleiding te volgen kan je onmiddellijk aan de slag.
  We sturen jou alle lessen ineens door zodat je op eigen tempo de lessen kan volgen. Zo kan je zelf plannen wanneer je welke les zal volgen en hoeveel tijd je telkens besteedt.
  De lessen bestaan uit zowel audio als video opnames. Je ziet en hoort de docente. De handouts worden samen met jou besproken. Zo kan je makkelijk meevolgen, net zoals je live in de les zit!

 • Wanneer kan ik starten? Zijn er vaste instapdata?

  Jij bepaalt wanneer jij van start wil gaan. Je kan je dus op ieder moment van het jaar inschrijven en dus ook effectief met de opleiding aan de slag gaan. Dus ook in de vakantieperiode.

   

 • Welk studiemateriaal krijg ik aangereikt?

  Je ontvangt 7 opnames waarin de lessen stap voor stap worden opgebouwd. We hanteren min of meer hetzelfde principe als wanneer je live de lessen zou meevolgen. 
  Samen met de opnames ontvang je ook de PowerPoint presentatie ter ondersteuning van de opnames.


  Daarnaast krijg je ook de cursus en al het lesmateriaal, zoals onder andere:

  • een inspiratiemap met wel meer dan 100 creatieve ideeën om met peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, pubers en jongeren in gesprek te gaan;
  • een lijst met boeken, films, muziek ter ondersteuning van moeilijke gesprekken;
  • 'wat met moeilijke vragen?' en uiteraard ook het uitgewerkte antwoord;
  • 'neutrale' vragen die je kan stellen aan kinderen en jongeren waarvan de ouders scheiden/uit elkaar gaan zodat ze niet in een loyaliteitsconflict terecht komen;
  • een cursus van wel 80 pagina’s.
  • - ...
    
 • Ik krijg alle lessen en methodieken in een keer. Ga ik niet overspoeld geraken door de veelheid aan materiaal?

  Je krijgt inderdaad alle lessen en het werkmateriaal in een keer doorgestuurd. Dit is anders dan bij de live opleiding. Daar wordt het materiaal en de lessen gedoseerd gegeven: een les per keer samen met het werkmateriaal en methodieken die bij die les horen.


  Dit is anders bij de thuisopleiding; je krijgt alles ineens doorgestuurd bij je inschrijving.


  Maar wees gerust, we gaan je niet overstelpen. We geven op gestructureerde manier de lessen en lijsten duidelijk op waarover de les gaat en wat er bij die les hoort. Ook de thuisopdrachten worden duidelijk en concreet omschreven. Dit wordt ter ondersteuning ook herhaald in de audio.

 • Hoeveel uren aan lesmateriaal ontvang ik?

  Je krijgt 17 uur aan lesmateriaal aangereikt. Let op; dit is enkel wat de video en audio betreft. 


  Naast de leerstof via audio en video maak je ook nog oefeningen en opdrachten om de opgedane kennis te implementeren en eigen te maken.

 • Wat is de studiebelasting per les?

  Dit is moeilijk in te schatten omdat veel afhangt van jouw achtergrond (hoeveel ervaring je hebt als hulpverlener of als ondersteuner in rouw- en verliesverwerking) en hoeveel je wilt gaan oefenen. 
  Maar we geven je graag een algemene richtlijn mee:

  • de opnames van de lessen duren tussen de 2u30 en 3 uur.
  • het uitwerken van een opdracht vraagt ongeveer 1 u. Dit is het implementeren van de geziene leerstof.

  Daarnaast wordt een les vaak ook nog met een opdracht afgesloten. Voorzie voor het uitwerken hiervan anderhalf uur. 

 • Wat is een goed gemiddelde om in de lessen te investeren?

  We raden je aan om drie uur per week te spenderen aan de opleiding. Zo kan je de leerstof op een rustig en continu tempo eigen maken.

  We raden je aan om niet meer dan één les per week af te handelen. Zo heb je ook de tijd om de leerstof te verwerken en ermee te gaan oefenen.

 • Hoe lang blijft het werkmateriaal ter beschikking?

  We werken niet met een maximumtermijn. We zijn van mening dat als je betaald hebt voor een opleiding die beschikbaar moet blijven zelfs al heb je het certificaat tot Kinder en jongeren verlies- en rouwcoach bijvoorbeeld al vele jaren op zak.


  Het kan ook waardevol zijn om later de lessen nog eens te hernemen als opfrissing.

 • Hoe moet ik de opdrachten uitvoeren? Wat wordt er van mij verwacht?

  Er wordt je gevraagd om een aantal opdrachten uit te werken. Deze opdrachten worden ter correctie doorgestuurd naar de docent. 


  Dit is essentieel om jouw certificaat te behalen. Je wordt beoordeeld op jouw inzet en groei. Je krijgt dus geen punten, wel feedback waarmee je aan de slag gaat. Maar maak je daar niet te druk over, we begeleiden je zodat je een mooi parcours kan afleggen. We werken samen met jou naar jouw certificaat toe.

   

 • Is er een examen?

  Ja, er is een examen. Dit is anders dan bij de live opleiding, omdat de cursisten doorheen de opleiding en de lesdagen gequoteerd worden. 


  Het examen bestaat uit het uitwerken van een casus. Je krijgt uiteraard eerst een oefen casus die je ter correctie kan insturen. Daarop krijg jeconstructieve feedback zodat je jouw examen kan afleggen. 

  Ben je er niet gerust in? Neem contact op met Mieke, ze is je docente in deze opleiding en helpt je graag op weg. 

 • Wanneer weet ik of ik geslaagd ben?

  Een examen afleggen is spannend! Wachten op het resultaat is vaak nog spannender, daarom streven we ernaar om jou het verlossend antwoord binnen de vijf werkdagen te geven. 

 • Wat als ik vastloop?

  Dan bel je ons op en we helpen je graag verder :)

 • Wat als ik niet geslaagd ben?

  Dan kunnen we jouw teleurstelling goed voorstellen. We geven jou feedback waarom we vinden dat je nog niet klaar bent om het certificaat te ontvangen. Het is goed dat je een paar dagen de tijd neemt om van dit nieuws te bekomen, zodat je vol goede moed je terug kan klaarmaken om voor een tweede keer het examen af te leggen.

  Samen met jouw docente ga je overleggen - telefonisch of via Zoom - waarbij jouw docente samen met jou een oefencasus bespreekt en die stap voor stap behandelt. Indien je er daarna klaar voor bent kan je kosteloos een nieuw examen maken. 

  Gegarandeerd ben je geslaagd!

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 194 excl BTW en 235 incl BTW

  In deze prijs zitten de:

  • syllabus (80 pagina's)
  • inspiratiemap met wel meer dan 100 creatieve ideeën om met kinderen jongeren in gesprek te gaan
  • werkmiddelen,
  • uitgewerkte gespreksactiviteiten,
  • een goede dosis zelfvertrouwen en
  • een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? Stuur dan een mail naar info@rouwenverliesVlaanderen.com met de vermelding dat je je inschrijft voor de Thuisopleiding Kinder en jongerenverlies- en rouwcoach. Het is belangrijk dat we je mailadres hebben. We sturen namelijk de opleiding met de lesopnames, de vele werkmiddelen, cursus, inspiratiemap enz per mail naar je door.

  Gebruik je 'T kindercoach + jouw naam' als mededeling bij je betaling? Zo weten we onmiddellijk voor welke opleiding je je inschrijft. We geven namelijk veel opleidingen en voor ons is het, zonder correcte medeleding, niet altijd duidelijk voor welke opleiding de cursist zich inschreef.

  Het inschrijvingsgeld van 235 euro kan je over maken op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen: BE33 9501 4545 2946.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is voorkennis nodig om deel te nemen aan deze opleiding?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

   

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met kinderen of jongeren in verdriet omgaat of in je eigen leven, je zal de peuter, kleuter, lager schoolkind, puber en/of jongere nabij kunnen zijn en een echte steun voor hem zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit alle zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Gevoelens en thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

   

   

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent MIeke Deltomme. Daarnaast willen we iedereen op het hart drukken: inzichten in het (eigen) rouwproces, het leren van gesprekstechnieken en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 7 lessen en soms wordt daaraan een thuisopdracht gekoppeld. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  Met de thuisopleiding bepaal jijzelf en jij alleen het tempo. We zijn van mening dat het beter is om er iets langer of te doen, zodat je de vele nieuwe inzichten en methodieken eigen kan maken. Dan zijn ze steviger verankerd.

   Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een verlies dat nog niet is verwerkt, verworven inzichten, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt aan af en toe een week geen huiswerk of les te volgen om de gevoelens te laten bezinken. Dit is allemaal mogelijk via deze thuisopleiding. 

 • Ik heb nog een vraag

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.