Een huisdier is onze steun en toeverlaat en is een deel van ons gezin.

De onvoorwaardelijke liefde van een dier zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen van hart tot hart en van ziel tot ziel. Een huisdier is niet zomaar een diertje dat zich zonder meer op ons afstemt, ons gezelschap houdt, onze dag mee invult, ons naar buiten en onder de mensen brengt. Een huisdier is ook onze steun en toeverlaat. Het is een deel van ons gezin.


Als een gezinslid komt te overlijden dan gaan we door diepe pijn en intens verdriet. We weten niet hoe het verder moet, en of we wel nog verder willen. 
We hebben anderen nodig om ons door deze intense periode heen te helpen, want de pijn is te diep, de leegte te groot. Meestal kunnen we rekenen op begrip, een luisterend oor en onvoorwaardelijke steun.

    Maar anders is het als we moeten afscheid nemen van een huisdier.

 

Rouwen om een huisdier is extra moeilijk, want bovenop de eenzaamheid en de leegte van het verlies komt ook de eenzaamheid en de leegte door het ontbreken van begrip, steun, troost en het mogen rouwen.

Rouwen om een huisdier is miskende rouw.

Met deze opleiding willen we daar komaf mee maken en mensen in rouw net wél dat klankbord, die steun en een plaats geven waar ze wel op verhaal kunnen komen. 

 

Deze opleiding komt er speciaal omdat rouwen om een huisdier door de maatschappij niet altijd wordt aanvaard. Nochtans zijn de pijn en het gemis om het viervoetig gezinslid intens.

 

Rouwen om een huisdier is extra moeilijk, want bovenop de eenzaamheid en de leegte van het verlies komt ook de eenzaamheid en de leegte door het ontbreken van begrip, steun, troost en het mogen rouwen. 


Ook wettelijk wordt het verlies van het huisdier niet erkend. Er is geen rouwverlof. Alsof er geen liefde was en is. 

Een concrete opleiding waarmee je onmiddellijk mensen in rouw kan ondersteunen

Deze opleiding richt zich specifiek naar rouw om een huisdier. Rouwcoach bij overlijden huisdier is een concrete opleiding met theoretische kaders die duidelijk en inzichtelijk gebracht worden, veel onmiddellijk toepasbare methodieken en creatieve manieren om tijdens een sessie in te zetten, de theorie wordt telkens helder gebracht en aangevuld met voorbeelden vanuit de praktijk, …


Iedere les kent een theoretisch stuk (zie hierboven beschreven) en ook een praktisch luik. We vertrekken telkens vanuit echte casussen. Je oefent hiermee de eerder geziene leerstof in. 

We staan ook stil bij hoe je je praktijk kan starten. We geven je enkele inside tips mee en helpen je op weg om jouw praktijk te beginnen. 
We begeleiden je ook verder hoe je je praktijk vanuit een veilige (financiële) omgeving kan uitbouwen als je werkloos bent en een uitkeringsvergoeding geniet. 

Wil je meer weten en/of wil je weten wanneer deze opleiding doorgaat?

Neem dan een kijkje bij Activiteiten en/of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo word je automatisch op de hoogte gehouden wanneer deze en andere opleidingen doorgaan.