Verlies en rouw bij kinderen en jongeren bij scheiding

Als ouders beslissen te scheiden heeft dit een enorme impact op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Scheidingskinderen en -jongeren komen voor enorme uitdagingen te staan en moeten veel veranderingen in te korte tijd dragen. Van evenwicht zoeken en hun verdriet verwerken is meestal niet onmiddellijk sprake. Er is geen tijd, geen fut, geen energie voor. 

Tussen vader en moeder in

Scheidingskinderen en -jongeren staan dikwijls tussen vader en moeder in. 

De energie die daarmee gepaard gaat, gaat ten koste van hun eigen ontwikkeling en welbevinden.

 • schoolresultaten zakken

 • ze zijn moe van de vele zorgen

 • verloren de grip op hun leven

 • ze weten vaak niet meer waarin en waaruit

 • ...

Geen tijd om te onspannen

Tijd om te ontspannen of om adem te komen is er meestal niet altijd. Hun nieuwe leven met misschien andere regels, andere mensen, andere gewoontes staat samen met hun valiesje alweer op hen te wachten, klaar om naar dat andere huis te vertrekken. 

Gebukt onder deze omstandigheden moeten kinderen en jongeren ook nog eens hun rouwproces door! 

Fut of energie is er veelal niet meer. Depressieve gevoelens, vluchtgedrag in alchohol, drugs of agressie, afhaken op school, vertrouwenspersonen wegduwen, of zich er net hardnekkig aan vastklampen, ... verzieken de kindertijd en jeugdjaren. 

In zeer verwarrende periodes hebben kinderen en jongeren net nog meer behoefte aan warmte, begrip, steun, houvast, een warm nestje. 

Ouders zitten meestal zelf in hun verwerkingsproces en worden vaak opgeslorpt door de vele zorgen en onzekere toekomst.

School, CLB, de kinderopvang, jeugdorganisatie, ... krijgt dan meestal een kind of jongere bij zich die overstuur, verward en de weg kwijt is.

 • Hoe ga je om met kinderen en jongeren die in een heel kwetsbare periode zitten?

 • Hoe kan je hen een veilige thuishaven bieden?

Een belangrijke steunpilaar

School, de kinderopvang, jeugdbeweging, sportclub, ... is een belangrijke pilaar in het voorkomen van angst- en depressiegevoelens, schooluitval, vluchtgedrag, ...

Door scheidingskinderen en -jongeren de juiste zorg en aandacht te geven kunnen ze net wél ongeschonden de breuk van hun ouders kunnen doorkomen. 

Daarom organiseren we ook deze opleiding op maat van scholen, CLB's, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugddiensten, ... 

Je komt te weten hoe je kinderen en jongeren doorheen deze moeilijke periode kan gidsen.

Je komt onder andere te weten:

 • de mogelijke impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren, van baby tot (jong)volwassene

   

 • het rouwtakenmodel van Wallenstein en Bakeslee; de extra taken die scheidingskinderen afleggen en hoe we hen hiern kunnen begeleiden

 • wat rouw om een scheiding is en wat het met je doet, en dit per ontwikkelingsniveau van baby's tot (jong) volwassenen

 • hoe ouderbetrokkenheid vergroten

 • een gesprek aanknopen met kinderen en jongeren. Dit zijn specifieke gesprekken voor kinderen en jongeren in rouw om de breuk van hun ouders

 • methodieken om gesprekken op een speelse manier te voeren

 • ...

Vanuit de praktijk

Tijdens de opleiding krijg je een houvast mee waar je onmiddellijk mee aan de slag kan, ook preventief. Toch is het vooral de bedoeling dat we vanuit de praktijk werken. Heb je een casus waarmee je met de handen in het haar zit of waar je meer uitleg rond wilt? Stuur ons die gerust door. We bundelen alle casussen en vertrekken vanuit jouw realiteit. Doorheen de dag stemmen we de praktijk en de oefenmomenten als de theorie af op de ingestuurde casussen waardoor je concreet aan de slag kan. 

Je krijgt:

 • een goede dosis zelfvertrouwen en enthousiamse

 • een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. 

Wil je meer weten en/of wil je weten wanneer deze opleiding doorgaat?

Neem een kijkje bij Activiteiten en/of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer deze en andere opleidingen doorgaan.