Scheidingskinderen coach

Kan je rouwen om een geliefde die fysiek aanwezig is, maar emotioneel niet altijd of slechts gedeeltelijk nabij is? Kan je een blijvende leegte voelen om een breuk van vele jaren geleden, zelfs al herinner je bijvoorbeeld niet dat het ooit anders is geweest? Went het ooit om zonder vader en moeder in je directe nabijheid op te groeien? Is het normaal om zich halfvol te voelen sedert de breuk? Waarom is het zo moeilijk om het evenwicht te vinden en te behouden? 

Teveel wordt er vanuit gegaan dat we enkel kunnen rouwen om het overlijden van een geliefde.

Maar er zijn ook heel wat verliezen die zich in de zijlijn afspelen. De draagwijdt is niet minder groot. Integendeel. Deze verliezen worden vaak in het verborgnene en in eenzaamheid gedragen.

Kinderscheidingscoach

Kan je rouwen om een geliefde die fysiek aanwezig is

Hoe ga je om met kinderen en jongeren die in een zeer verwarrende periode zitten?

In zeer verwarrende periodes hebben kinderen en jongeren net nog meer behoefte aan warmte, begrip, steun, houvast, een warm nestje. Ouders zitten meestal zelf in hun verwerkingsproces en worden vaak opgeslorpt door de vele zorgen en onzekere toekomst.

School, CLB, de kinderopvang, de jeugddienst, … krijgt een kind of jongere bij zich die overstuur, verward en de weg kwijt is.

Hoe ga je om met kinderen en jongeren die in een heel kwetsbare periode zitten? Hoe kan je hen een veilige thuishaven bieden? School, de kinderopvang, de jeugdbeweging, hobbyclub, … is een belangrijke pijler in het voorkomen van angst- en depressiegevoelens, schooluitval, vluchtgedrag, …

Door scheidingskinderen de juiste zorg en aandacht te geven kunnen ze net wél ongeschonden de breuk van hun ouders doorkomen.

Als scheidingskinderen coach kan je kinderen en jongeren ondersteunen in deze zeer verwarrende periode

In de opleiding Scheidingskinderen coach word je meegenomen in de ups en downs van het rouwproces waar opgroeiende kinderen en jongeren voor staan als hun gezin uit elkaar valt. Het is dan wel een grillig parcours, als Scheidingskinderen coach kan je kinderen en jongeren ondersteunen in deze zeer verwarrende periode. Oprechtheid, warmte, tijd maken – of beter gezegd tijd geven – troost en begrip, zijn enorm krachtig voor iemand in verdriet en/of rouw.

 

Naast het aanleren van deze basishoudingen krijg je inzichten in de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in een scheiding. We staan uitvoerig stil bij baby’s, peuters en kleuters, basisschoolkinderen, pubers tot jong- en volwassenen. We reiken je heel wat handvaten aan om hen te begeleiden. Via een goed onderbouwd kader en heel wat oefenmomenten leer je de opgedane kennis te implementeren. Daarnaast leer je ook wat er achter het agressief gedrag schuilt gaat en hoe je hierop kan reageren, wat kinderen en jongeren nodig hebben om zich veilig te voelen en zich dus te ontwikkelen. We reiken je heel wat methodieken aan om in verbinding te gaan met de kinderen, jongeren én hun ouders. Je leert ook de signalen van het lichaam herkennen, een hulpkreet van het hart. Daarnaast staan we ook uitvoerig stil bij de loyaliteiten en hoe je de groeiruimte van het kind en jongere kan vergroten.

Kortom in deze opleiding leer je kinderen en jongeren sterker maken en hun draagvlak vergroten.

Als coach heb je een bijzondere rol

Het is niet makkelijk om de stap naar de hulpverlening te zetten, vaak gaat er een hele weg aan vooraf. Het is dan ook cruciaal om de juiste zorg en het juiste kader te kunnen bieden. Als coach heb je hierin een bijzondere rol. Je gaat verder dan de klassieke hulpverlening. Je moedigt aan en helpt het kind en de jongere stappen te zetten in zijn anders geworden leven, je geeft hem inzichten via methodieken, gespreksvormen en gepaste activiteiten, je ben nabij en helpt om hem zijn doelen te bereiken.

Meer weten over deze opleiding en wanneer deze doorgaat?

Neem een kijkje bij Acitiviteiten en/of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo word je automatisch op de hoogte gehouden van onze opleidingen.