Rouwtherapie voor kinderen en jongeren

Bij Rouw en verlies Vlaanderen begeleiden we ook kinderen en jongeren die uitgedaagd worden door het leven. 

Als kinderen en jongeren afscheid moeten nemen ervaren ze een emotionele pijn die ze moeilijk onder woorden kunnen brengen. Jonge kinderen, kinderen en jongeren bezitten nog een onvoldoende uitgebreide woordenschat om te omschrijven wat er in hen omgaat, hoe het met hen gaat en welke gevoelens er allemaal de kop op steken. Nochtans is in taal of in beeld onder woorden brengen wat er in hen speelt, hoet het met hen gaat, wat hun angsten zijn, hoe ze zich voelen, ... essentieel voor hun rouwverwerking. Zo niet kunnen ze uit balans geraken, zich in hun schulp terugtrekken, agressief of tegendraads worden. Dit signaalgedrag wordt in onze samenleving vaak beantwoord met een diagnose of een label als maatstaf of houvast om aan te tonen dat een kind niet goed in zijn vel zit.

Wees welkom

Bij Rouw en verlies Vlaanderen willen we met kinderen en jongeren op weg gaan en je rugzak mee helpen dragen, net zolang ze het nodig hebben om taal te geven aan hun zorgen en verdriet, om van daaruit opnieuw verder te kunnen. 

Als rouwtherapeute en vanuit de visie van Rouw en verlies Vlaanderen vertrekt Mieke Deltomme niet vanuti diagnoses of labels,wel vanuit de beleving van het kind en de jongere en de bezorgheid van de omgeving. Die omgeving wordt vaak meegenomen in het begeleidingsproces zodat kinderen en hun ouders vanuit verbinding verder kunnen gaan. 

Onze huissfeer kenmerkt zich door nuchtere eenvoud en warme toegankelijkheid. Onze stijl is open, zacht, respectvol en verbindend. Als rouwtherapeut en moeder ervaart Mieke Deltomme dat ze pas haar kennis en inzichten pas doeltreffend kan inzetten als de kennis en intuïtie van ouders een even waardevolle plaats krijgt binnen het begeleidingsproject.

Samenwerken is daarom nog zo'n belangrijk kenwoord binnen Rouw en verlies Vlaanderen.

Via creatieve methoden willen we kinderen en jongeren taal leren geven aan hun binnenwereld; we gebruiken symboolcommunicatie, we werken met klei en kleur, rollenspelen, therapeutisch spel, verhalen, ...

Een therapiesessie kost 50 euro en duurt 50 minuten.