Rouw om ziekte en beperking

Wanneer je (plots) te maken krijgt met een ziekte of een beperking verloopt je toekomst anders dan verwacht. Je neemt afscheid van je leven zoals het was en het beeld dat je van jezelf had, is niet meer. 

Ook de naasten ervaren verlies. Het beeld dat ze van je hadden moeten ook zij loslaten, hun verwachtingen en rollen veranderen. Dit doet pijn, zorgt voor verdriet en geeft een gevoel van onmacht en onzekerheid. 

Iedereen hoopt het beste voor de eigen gezondheid en die van zijn partner, gezinsleden en geliefden. Maar soms loopt het leven niet zoals verwacht en word je zelf of iemand in je dichte omgeving ziek. 

Hoe kan je daarmee omgaan als je elke dag tegen de beperkingen aanbotst? Is er begrip uit je omgeving of wordt je levend verlies geminimaliseerd? En hoe ga je daarmee om?

In deze lezing vertellen we je over levend verlies, wat het is,  hoe het zich kan uiten en hoe je kan leren ermee omgaan. 

Daarnaast is het fijn om je verbonden te voelen en je verhaal te delen met anderen die ook te maken hebben met levend verlies. 

De lezing biedt ook een plaats waar je verdriet er mag zijn, waar je zonder gêne kan vertellen hoe het je vergaat en waar je door deelgenoten begrepen wordt.