Verlies- en rouwcoach

Op 8 januari 2025 gaat de opleiding Verlies- en rouwcoach van start voor een tweede keer dit academiejaar van start.

Als we denken aan verlies of rouw dan hebben we het vaak over rouw om het heengaan van een geliefde. De impact is immers enorm, het verdriet groot. Maar in het leven worden we geconfronteerd met meerdere verliezen, overlijden van een geliefde is daar een van. Want daarnaast zijn er nog heel wat andere verliezen die een grote impact hebben op ons welbevinden zoals leren leven met een ziekte en beperking, verhuis, het gevoel anders te zijn, andere toekomstperspectief en zingeving, relatiebreuk, ontslag, ... Niemand wordt ervan gespaard, en toch lijkt het alsof verdriet, overlijden, rouw, afscheid, ziekte, beperkingen, ... een taboe zijn die we als maatschappij liever uit de weg gaan. Dit betekent dan ook dat we ons vaak geen houding weten te geven als we geconfronteerd worden bij dergelijke verliezen zowel in ons privéleven of als professioneel. Nochtans is verlies en afscheid een essentieel onderdeel van het leven. 

We weten hoe we in ons dagelijks leven een gesprek moeten voeren. We 'spreken' met elkaar af en kunnen bijna niet wachten om te vragen hoe het gaat, wat hem of haar bezighoudt. Of we staan te popelen om het laatste nieuwtje te vertellen. Dergelijke gespekken gaan ons vaak makkelijk af. We zijn ze gewoon en vinden ze heel deugddoend.

Anders gaat het met een gesprek waarbij verdriet en gemis de boventoon haalt. Dan weten we niet meer zo goed wat we moeten zeggen, hoe we ons moeten gedragen, en of we wel mogen vragen hoe het gaat. Nochtans zijn deze gesprekken even gewoon en deugddoend.

Van beslissende betekenis

De wijze waarop we met verdriet omgaan en het verwerken is van beslissende betekenis voor de rest van iemands leven. Wanneer iemand niet de kans krijgt om het verdriet te verwerken kan hem dat cynisch maken, bitter, neerslachtig, hard of zelfs depressief. Dat komt voort uit allerlei onverwerkte gevoelens. Maar zolang dat verdriet, die pijn en dat gemis niet is doorleeft, blijft het als een etterende wonde verder broeden.

In de opleiding Verlies- en rouwcoach word je meegenomen in de ups en de downs van het rouwproces. Het is dan wel een grillig parcours, als coach kan je de rouwende ondersteunen en gidsen als alles om hen heen in duisternis is verguld. Oprechtheid, warmte, tijd maken - of beter gezegd: tijd geven - troost en begrip zijn enorm krachtig voor iemand in verdriet en rouw. Naast het aanleren van deze basishouding krijg je inzichten en uitdiepingen over het rouwproces, wat het verdriet met de rouwende doet, wat de leegte betekent en tegen welke realiteit hij aankijkt. 

In deze opleiding word je meegenomen in hoe je rust en vertrouwen kan brengen in een moeilijk gesprek en leer je nabij te zijn bij iemand die heel erg kwetsbaar is. Het is niet makkelijk om de stap naar de hulpverlening te zetten, vaak gaat er een hele weg aan vooraf. Het is dan ook cruciaal om de juiste zorg en het juiste kader te kunnen bieden aan iemand die in diepe pijn en groot verdriet verkeert. 

Als coach heb je een bijzondere rol

Je gaat verder dan de klassieke hulpverlening

 • je staat aan de zijlijn en moedigt de rouwende aan om stappen te zetten in zijn rouwproces

 • je geeft hem inzichten via gespreksvormen

 • je leert hoe je nabij kan zijn

 • je helpt de rouwende zijn doelen te bereiken

 • De lesmomenten

  De opleiding telt 15 lesmomenten en zijn verspreid over het academiejaar 2024 - 2025. 

  De lessen gaan telkens op woensdagavond door van 19u tot 22u. Sommige lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  De cursist wordt gequoteerd op basis van de gevolgde lesmomenten en de ingediende taken. De taken zijn telkens groeimomenten waarbij er niet wordt stilgestaan bij 'goed' of 'fout', wel bij het groeiproces en de verfijning van de verworven inzichten.

De lesdagen

De lessen gaan telkens door de woensdagavond van 19u tot 22u

Woensdag 8 januari 2025:

 • Wat is rouw en wat doet het met je?

Woensdag 15 januari 2025:

 • Rouw- en verliesbeleving bij kinderen en jongeren

Woensdag 22 januari 2025:

 • Rouw- en verliesbeleving bij volwassen en senioren
 • Partnerverlies

Woensdag 29 januari 2025:

 • Meervoudige verliezen, burn-out en gecompliceerde rouw

Woensdag 5 februari 2025:

 • Rouw om andere betekenisvolle verliezen: scheiding en relatiebreuk

Woensdag 12 februari 2025:

 • Rouwmodellen

Woensdag 19 februari 2025:

 • De eigen rugzak

Woensdag 26 februari 2025:

 • Emoties en hun taal
 • Ziekte en opgekropte emoties

Woensdag 12 maart 2025:

 • Verstoorde rouwprocessen

Woensdag 19 maart 2025:

 • Nabij zijn en eenzaamheid doorbreken

Woensdag 26 maart 2025:

 • Gesprekstechnieken uitgediept

Woensdag 2 april 2025:

 • bespreking casussen

Woensdag 23 april 2025:

 • Rituelen
 • Methodieken
 • Creatieve activiteiten om met kinderen in gesprek te gaan

Woensdag 30 april 2025:

 • Rouwgroepen opzetten en begeleiden

Woensdag 7 mei 2025:

 • Evalutatie, nabeschouwing en diploma uitreiking

Het lesprogramma

 • lesdag 1: Introductie: Wat is rouw en wat doet het met je?

  In deze les krijg je de grondbeginselen van rouw en het rouwproces mee.

  In het praktijkgedeelte oefen je met enkele reflectiemomenten. 

 • Lesdag 2: Rouw- en verliesbeleving bij kinderen en jongeren

  We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren in functie van rouw en rouwbeleving rond afscheid nemen, verlies en overlijden. We zoomen telkens dieper in op de noden van kinderen en jongeren en we reiken je handvaten aan om rouw en verlies op creatieve wijze bespreekbaar te maken en hoe je spelenderwijs in dialoog kan gaan met kinderen en jongeren.

  Baby's en rouwbeleving, het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Nochtans kunnen baby's heel heftig reageren op verlies en/of overlijden. Het is heel belangrijk om hen nabij te zijn. Je leert er alles over in lesdag 2. Natuurlijk staan we ook stil bij de andere leeftijden en ontwikkelingsniveaus. We sommen ze even op:

  • baby's
  • peuters
  • kleuters
  • lageren schoolkinderen: van 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Hoe beleven kinderen en jongeren rouw, hoe kan je hen ondersteunen, welke taal kan je gebruiken en welke methodieken zijn aangewezen om kinderen en jongeren in verlies en rouw te ondersteunen?

 • Lesdag 3: Rouw- en verliesbeleving bij volwassenen en senioren

  Hoe beleven volwassen en verlies en rouw?

  Naast rouw om het heengaan van een geliefde zijn er nog heel wat meer verliezen die de kop kunnen opsteken. In lesdag 3 hebben we het over rouw om het heengaan van een geliefde, maar ook wat de impact kan zijn van ontslag en faillisement.

   

  Het verschil tussen mannen en vrouwen

  Mannen en vrouwen ervaren verlies gelijkaardig, hoe ze met het verlies omgaan is vaak anders. Koppels begrijpen elkaar niet en daardoor kunnen ruzies en misverstanden ontstaan.

  Frustraties en onbegrip volgen elkaar snel op. Nochtans hoeft eht niet zover te komen. In deze les kom je te weten waarom mannen minder vaak hun emoties kunnen tonen zoals verdriet, onmacht en pijn, en waarom ze net op zoek gaan om dingen te 'doen.' Vrouwen zijn dan eerder praters en uiten hun gevoelens zichtbaarder en duidelijker. Waarom doet ze wat ze doet, en welke sterkte is het als een man en een vrouw - hoe verschillend dan ook - naast elkaar kunnen rouwen, elk vanuit hun eigenheid.

  Je leert antciperende rouw op te sporen en rouwenden hierin te begeleiden.

   

  Senioren

  Ouder worden wordt vaak gezien als een zegen. Men rekent niet meer af met de vele 'moetens' die het leven van hem eist en men begint vaak aan tweede leven. Maar ouder kent ook een keerzijde. Want hoe ouder men wordt, hoe groter het rugzakje. En dat is niet altijd gevuld met mooie herinneringen en hartverwarmende momenten. Hoe ouder men is, hoe meer gebeurtenissen het levenspad kruisten, tegenslagen horen daar nu eenmaal bij. Niet alleen de zwaarte van de tegenslagen, verliezen en afscheid, ook de draagwijdt en de hoeveelheid wegen steeds meer door. 

  Hoe ouder men wordt hoe meer afscheid men moet nemen: van de gezondheid, van een goed functionerend lichaam, van de eindigheid van het leven, van de vele geliefden die overlijden, maar ook van de vele dromen die men koestert. Plots komt het besef: "Hier ben ik te oud voor." Ook om de gemiste kansen in het leven kan men rouwen. 

  Je leert naast het ondersteunen van mensen in rouw en verdriet, ook om te gaan met de existentiële vraagstukken. Meervoudige verliezen en de mogelijke gevolgen daarvan worden in een volgende les besproken 

 • Lesdag 4: Meervoudige verliezen, burn-out en gecompliceerde rouw

  Waarom kan de ene beter mte verlies om dan de ander?

  Waarom weegt voor de een het verlies zwaarder door dan voor de ander?

  Welke rol speelt de vroegere opvoeding en wat met het gezin waar men in opgroeide? Heeft dit nog steeds invloed, ook hoe we in ons volwassen leven met rouw omgaan?

  Hoe kan je iemand bereiken die een burn-out heeft door teveel verliezen?

  Wat is gecompliceerde rouw en wat is de dynamiek? Je leert deze vroegtijdig opsporen.

  Je komt dit alles te weten in lesdag 4

 • Lesdag 5: Scheiding en verhuis

  Ook schieding past in het rijtje van betekenisvolle verliezen. Het beïnvloedt niet alleen het heden, maar ook de geschiedenis en zeker ook de toekomst en het beeld dat men daarvan heeft.

  Je leert volwassen in scheiding te ondersteunen en je krijgt inzichten in het rouwproces die elke partij doorgaat.

  Er zijn heel wat dynamieken die kunnen optreden bij ex-partners. Soms monden ze uit tot vechtscheidingen. Je krijgt hierin inzichten mee.

  Ook kinderen kunnen lijden onder de relatiebreuk van hun ouders, ze verliezen immers zoveel meer dan men op het eerste zicht denkt. We bespreken naast de relatiebreuk ook de secundaire verliezen. 

  We reiken je methodieken aan om een klankbord te zijn voor rouwenden in deze woelige periode.

  Daarnaast staan we ook uitvoerig stil bij de hechting en loyaliteitsconflicten die een scheiding voor de kinderen met zich mee kan brengen:

  • dynamische driehoek
  • overbelaste loyaliteit
  • onzichtbare loyaliteit
  • PAS-syndroom van Gardner
 • Lesdag 6: Rouwmodellen

  Er beweegt heel wat in het rouwlandschap, en gelukkig maar. Naast het rouwmodel van Kübler-Ross leer je ook andere rouwmodellen kennen. 

  In deze les staan we stil bij:

  • rouwmodel van Kübler-Ross
  • Het rouwtakenmodel van Worden
  • Het duaal procesmodel van Stroebe en Schut
  • Het rouwmodel voor scheidingskinderen van Wallenstein en Bakeslee

  Oefenmoment: deze modellen worden telkens van casussen vanuit de praktijk benaderd. Tijdens de les wordt er geoefend om deze modellen te implementeren.

 • Lesdag 7: De eigen rugzak

  Eigen verlieservaringen, een zegen of een rugzak om te dragen?

  Tijdens deze les kijken we naar onze eigen rugzak. Soms is dat een zegen in de begeleiding van mensen in rouw, want je begrijpt als geen ander de pijn en het verdriet van de rouwende De verbinding hulpverlener-cliënt komt sneller tot stand en kan inniger zijn. Maar het kan ook anders. 

  Wat als je eigen verdriet en emotionele lading ervan nog teveel doorweegt? Het is niet zo ongewoon dat ook hulpverleners in hun werk geconfronteerd worden met onverwerkte zaken uit het verleden. 

  Hoe je hiermee kan omgaan leer je in les 7.

 • Lesdag 8: Emoties, signalen van het lichaam en overlevingsdelen

  Emoties

  Wat zijn emoties en waarom zijn ze er? Welke lagen van emoties zijn er (primaire en secundaire)? Wat is hun rol en hoe onzichtbaar blijven ze vaak?

  Wat zijn de overlevingsdelen en hoe kan je ze opsporen? En welke relatie hebben ze tot emotiebeleving?

  Patronen herhalen zich vaak generatie na generatie en dus ook relatie na relatie. Het beperkt zich niet enkel tot liefdesrelaties. In de eerste plaats raakt het de relatie met zichzelf. Maar het beïnvloedt ook de verdere sociale contacten en posities die men inneemt, zoals op het werk, hoe collega's met je omgaan om maar één iets te noemen. Door te weten wat overlevingsdelen zijn en hoe ze zich manifesteren kan je ze opsporen en doorbreken. 

   

  Signalen van het lichaam

  • vier oorzaken van klachten

   

  Zingeving

  • Hoe kan je de zin in het leven terug vorm geven na een tragische gebeurtenis? 
  • Hoe kan je dag per dag deze nieuwe en andere stappen integreren in een anders geworden leven?

   

  Methodieken bij overweldigende emoties

 • Lesdag 9: De impact van een verstoord rouwproces

  Een rouwproces kan behoorlijk stroef lopen als je geen afscheid hebt kunnen of mogen nemen, zoals bij corona. Afscheid nemen is nochtans een essentiële stap om elkaar te kunnen te laten gaan; stervende en naaste. Hoe kan je afscheid nemen als je niet bij elkaar mocht zijn en hoe kan je wel je liefde en dankbaarheid uiten als je afstand moet bewaren (zoals bij corona)? 

  In les 9 kom je te weten wat het belang is om wél afscheid te kunnen nemen, om bij elkaar te zijn tijden het stervensproces en hoe je - op een andere manier - emotioneel en spiritueel z dicht mogelijk bij je geliefde kan zijn die sterven gaat.

  We bewandelen het grillige rouwproces als er geen afscheid kon genomen worden, en we reiken je een aantal middelen aan om op een andere manier wél afscheid te kunnen nemen. We lichten een aantal rituelen toe.

 • Lesdag 10: Eenzaamheid, de zin van zingeving, nabijheid en eenzaamheid doorbreken

  Eenzaamheid is niet zomaar een gevoel van alleen zijn, het is veel meer dan dat.

  Eenzaamheid komt voor bij mensen die zowel alleen zijn als zich alleen voelen, doch omringd zijn door anderen. 

  Eenzaamheid is niet een gevoel dat opkomt en terug weggaat, zoals een golf opkomt en wegtrekt. Het is een diepgaander gevoel. Veelal komt het voor als je je niet meer kan verbinden met mensen om je heen en met jezelf. Als zingeving ontbreekt, je je niet nuttig voelt, je geen reden hebt om uit bed te komen en de dag vol goede moed te beginnen dan kan dit wel eens hand in hand gaan met eenzaamheid of je eenzaam voelen.

  Een zinvolle dagbesteding, iets betekenen voor de maatschappij en voor je naasten, je kennis en vaardigheden doorgeven, ertoe doen doorbreekt vaak het gevoel van eenzaam zijn. Je zet je in voor anderen, je voelt je niet alleen nuttig, je bént het ook.

  Eenzaamheid doorbreken betekent dus niet alleen mensen samenbrengen, een koffie-en-taart namiddag organiseren, zingen of dansen. Eenzaamheid doorbreek je door plezier te maken, zin te geven aan je leven, het gevoel ergens bij te horen en deel uit te maken van een groep waarbij jij als uniek mens met unieke talenten en vaardigheden een steentje bijdraagt tot een groter geheel.

  In deze les staan we stil bij hoe we eenzaamheid kunnen doorbreken. We hebben extra aandacht voor eenzaamheid in het corona-tijdperk, als corona tegen 2023 zich nog steeds voordoet, waarin samenzijn zelf bestraft en beboet kan worden! We reiken je middelen aan hoe je deze eenzaamheid zoveel mogelijk kan doorbreken.

 • Lesdag 11: Bespreking casussen

  We vertrekken vanuit jouw realiteit. Iedereen kan een of meerder casussen doorgeven. Doorheen de opleiding vertrekken we telkens vanuit de praktijk. 

  In lesdag 11 spitsen we de casussen in de diepte uit. Tips, tricks, brainstormmomenten, oefenmomenten, ... we voorzien het allemaal.

 • Lesdag 12: Gesprekstechnieken

  Doorheen de opleiding worden gesprekstechnieken, tips en kaders meegegeven, maar in de lesmoment zoomen we in op de eerder geziene gesprekstechnieken en reiken we je een aantal nieuwe modellen aan zoals:

  • de theorie van Rogers
  • vraagstellingen
  • jezelf als coach
  • gesrpeksmodellen
  • de modellen in de praktijk

  We oefenen met deze nieuwe inzichten.

 • Lesdag 13: Rituelen, methodieken en creatieve activiteiten om rouwenden in gesprek te gaan

  In deze les zien we

  • opzetten van betekenisvolle rituelen
  • symboolcommunicatie als methodiek
  • creatieve opdrachten als methodiek om met rouwenden in gesprek te gaan
  • visualisaties als methodiek.
 • Lesdag 14: Rouwgroepen opzetten en begeleiden

  In lesdag 14 leer je dat, naast individuele gesprekken, ook rouwgroepen een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. Voor heel wat mensen in rouw zijn ze een houvast. Het kan deugd doen om omringd te zijn door deelgenoten, ze weten als geen ander wat de rouwende meemaakt.

  Tijdens deze lesdag kom je te weten wanneer het zinvol kan zijn om een rouwgroep op te starten en hoe je dit stap voor stap kan doen. We gidsen je van A tot Z doorheen dit proces. 

  Wat is het belang van een rouwgroep, hoe bereik je mensen, welke thema's kunnen aan bod komen en hoe pak je een kringgesprek aan?

 • Lesdag 15: Evaluatie, nabeschouwing en diploma uitreiking

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 819 excl BTW en 990 incl BTW

  In deze prijs zit de syllabus, werkmiddelen, uitgewerkte gespreksactiviteiten, een goede dosis zelfvertrouwen en een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je inschrijven of wil je meer info? Stuur een bericht naar info@rouwenverliesVlaanderen.com 

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 990 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij '8/01 voornaam+naam coach' als medelding? Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat de opleiding online doorgaat stuen we je alle info en aanmeldingslink via mail door. Stuur ons daarom een mailtje dat je je overschrijving maakte.

  Je krijgt van ons een bevestigingsmail dat we je betaling hebben ontvangen. Zo weet je dat alles goed is verlopen.

 • Diploma

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van het diploma Verlies- en rouwcoach.

  Jouw diploma hangt straks op in jouw eigen kantoor. 

  Samen met jouw docent werk je naar je diploma toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het diploma tegemoet zien.

 • Online

  De opleiding gaat online door. We gebruiken Zoom.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is er voorkennis nodig?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met mensen in verdriet omgaat of in je eigen leven je zal rouwenden nabij kunnen zijn en een echte steun voor hen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Gevoelens en thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Wat kan ik met het diploma doen?

  Na het behalen van het diploma kan je je eigen praktijk beginnen als Verlies- en rouwcoach!

 • Wanneer wordt de aanmeldingslink opgestuurd?

  De aanmeldingslink wordt ongeveer een week voor aanvang van de opleiding opgestuurd.

 • Ik heb de aanmeldingslink niet ontvangen. Wat nu?

  Het kan gebeuren dat de mail met de aanmeldingslink in de Spam box is terecht gekomen, omdat we alle cursisten in een keer aanschreven. Uiteraard in BCC om de privacy te waarborgen. Het kan dan voorkomen dat de mail niet in de gebruikelijke inbox terecht komt, maar bij de spam.

  We sturen de aanmeldingslink altijd een paar dagen voor aanvang van de opleiding naar de cursist door. Ga bij de verantwoordelijke of diegene die de inschrijving op zich nam na of de mail bij hem/haar is terecht gekomen. Het gebeurt jammer genoeg vaker dat deze het nalaat om jouw mailadres door te geven, zelfs na herhaaldelijk vragen van onze kant uit. We gebruiken het bij ons gekende mailadres! 

  Bekijk zeker de betaling na:

  Heb je geen aanmeldingslink van ons ontvangen? Bekijk dan zeker de betaling na. De uitnodiging, de PowerPoint, het cursus materiaal en de aanmeldingslink worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.

  Ik heb betaald maar ik krijg geen aanmeldingslink. Wat nu?

  Heb je betaald en heb je niets van ons ontvangen? Stuur ons dan onmiddelijk een mail met uittreksel van betaling in een makkelijk te openen bijlage. We accepteren enkel het bankuittreksel, zo kunnen we de datum van betaling opzoeken in onze rekeninguittreksels en de medeling in één oogopslag zien. Want de oorzaak ligt meestal bij het gebruik van een verkeerde mededeling, een mededeling die we noch kunnen koppelen aan een cursist, noch aan een opleiding. Gebruik daarom altijd de gestructureerde medelding van de factuur.

  Heb je de betaling gemaakt voordat je de factuur hebt ontvangen en was zo de gestructureerde mededeling niet gekend? Geen probleem. Maar gebruik hiervoor altijd 'datum opleiding+ jouw voornaam en naam' bvb: '3/10 Mieke Deltomme'.

  Stuur ons ook een mail. Zo kunnen we jouw betaling aan jouw mailadres koppelen. Zonder mailadres of contactgegevens kunnen we je geen mail met aanmeldingslink en cursusmateriaal bezorgen.

   

 • Wanneer ontvang ik het cursusmateriaal?

  Het cursusmateriaal ontvang je samen met de aanmeldingslink. Dit is dus een aantal dagen voor aanvang van de opleiding.

  Tijdens de opleiding ontvang je nog specifieke werkmethodieken. Dit sturen we op wanneer we de desbetreffende les behandelen. Dit om de leerstof te dosseren.

  Let wel: het gaat hier over zeer specifieke methodieken en werkmateriaal die we gaan uitdiepen tijdens die bepaalde les. We willen namelijk niet dat cursist teveel vooruit loopt en dus verloren loopt.

  Voor aanvang van iedere les krijg je de begeleidende PowerPoint.

 • Wat als ik er een les niet bij kan zijn?

  Geen probleem. We nemen alle lessen op. De audio wordt de dag nadien opgestuurd. Zo kan je een les inhalen als je er eens niet bij kon zijn.

 • Ik wil er graag bij zijn, maar ik kan niet op die dagen. Wordt de opleiding herhaald?

  Wil je er heel graag bij zijn, maar lukt het je niet. Geen nood!

  We herhalen de opleiding op:

  - Vrijdag 7 februari. Het betreft dan een dagopleiding. We starten om 13u en eindigen telkens om 16u.

  - Dinsdag 7 oktober. We starten dan telkens om 19u en eindigen om 22u. 

  Meer info? Ga naar 'Activiteiten' en klik op respectievelijk 9 februrari 2024 of 1 oktober 2024.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent MIeke Deltomme. Daarnaast zouden we iedereen op het hart willen drukken: het leren van gesprekstechnieken en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 15 lessen en soms wordt daaraan een thuisopdracht gekoppeld. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per twee weken. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een verlies dat nog niet is verwerkt, verworven inzichten, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt aan af en toe een week geen huiswerk om de gevoelens te laten bezinken. Daarom spreiden we het aantal thuisopdrachten over de opleiding. Je zal dus niet iedere keer thuisopdrachten mee krijgen. 

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een vraag.

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.