Verlies en rouw en het brengen van slecht nieuws aan mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperking beseffen dan wel niet wat dood zijn betekent, ze beseffen wél dat bvb mama niet meer terug komt en blijven op haar wachten.

Hoe leg je het abstracte begrip zoals ‘dood zijn’ uit aan mensen met een zeer ernstige tot licht verstandelijke beperking, zodat ze net wel begrijpen dat bvb mama gestorven is en ze hun rouwproces wel kunnen doorlopen? 


Als mensen met een verstandelijke beperking hun rouwproces niet kunnen aanvangen, dan zitten ze in hun rouwproces vast waarbij ze zelfs vele jaren later nog moeilijk en opstandig gedrag kunnen vertonen, in zichzelf gekeerd of intens verdrietig kunnen zijn. Ze begrijpen niet waarom hun mama, papa, hun geliefde niet meer komt en kunnen zich in de steek gelaten voelen. En als iemand weg is, dan kan hij of zij ook terugkomen. 

 

Een grote misvatting: 'Hij beseft het niet.'

Het weg zijn, niet afkomen is niet definitief, terwijl dood zijn net wel definitief is. 

Goed uitleggen aan mensen met een beperking wat dood zijn betekent, is noodzakelijk om hun rouwproces aan te vangen en te doorlopen, zodat ze op een bepaald moment ‘weten’, voelen en beseffen dat hun geliefde dood is en nooit meer terugkomt.

Een grote misvatting is ‘Hij beseft het niet’, ‘het zal hem overstuur maken’, ‘we gaan wachten met het te vertellen tot…’

Abstracte begrippen zoals 'dood zijn', 'sterven', 'kanker' concreet maken

In deze opleiding leer je hoe je abstracte begrippen zoals ‘dood zijn’, ‘ziekte zoals kanker’, ‘sterven’ kan uitleggen zodat het concreet, tastbaar en begrijpelijk is voor diegene met een beperking. Je leert ook hoe je mensen in iedere stap van hun rouwproces en dus bij iedere rouwfase kan ondersteunen en helpen om hun rouwproces te doorlopen. 

Je leert mensen met een beperking deel te laten nemen aan enkele belangrijke momenten van het afscheid nemen zoals de begrafenis en hoe hen daarop voor te bereiden.
Je leert ook wat je kan doen als hij niet kan of mag deelnemen aan de begrafenisplechtigheid, doordat hij bvb teveel lawaai zal maken of ongepast gedrag zal vertonen op het innige en ingetogen moment.

Slecht nieuws concreet en zacht uitleggen

Je leert ook hoe je slecht nieuws moet brengen aan mensen met een verstandelijke beperking waarbij we stilstaan bij:
-    Slecht nieuws 
-    Plots slecht nieuws.


Ze vereisen elk hun specifieke aanpak. Je krijgt inzichten mee hoe je het slechte nieuws concreet en tegelijk zacht kan uitleggen, zodat het diegene met de verstandelijke beperking begrijpt en niet overstuur zal maken. Met uitleggen bedoelen we uiteraard niet alleen in woorden. Met andere woorden je leert hoe je de boodschap concreet, tastbaar en begrijpelijk te maken. 

 

Praktisch

Je krijgt de laatste nieuwe inzichten mee.

We staan telkens stil bij mensen met een:

  • Zeer ernstige verstandelijke beperking,
  • Ernstige verstandelijke beperking;
  • Matige verstandelijke beperking en
  • Licht verstandelijke beperking.

Tijdens de opleiding krijg je een houvast mee waar je onmiddellijk mee aan de slag kan, ook preventief. We gaan concreet aan de slag waarbij de theorie telkens met praktijkvoorbeelden ondersteund wordt.

Lijkt dit iets voor jou? Schrijf je dan in door een bericht te sturen naar info@rouwenverliesVlaanderen.com

 

  • De opleiding gaat online door. We gebruiken Zoom.

  • De opleiding gaat door op dinsdag 12 december van 9u30 tot 15u.

  • Wil je ‘12/12' in je mededeling gebruiken? Zo weten we onmiddellijk voor welke bijscholing je je wilt inschrijven.

  • Omdat we concreet aan de slag gaan werken we  in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt.

  • De opleiding kost 155 euro. Daarin zit een goede dosis zelfvertrouwen en een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  • Wil je je onmiddellijk inschrijven? Dat kan. Schrijf dan 155 euro op BE33 9501 4545 2946 met vermelding van '12/12 + jouw naam'