Verlies en rouw bij kinderen en jongeren bij scheiding

Als ouders beslissen te scheiden heeft dit een enorme impact op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Scheidingskinderen komen voor enorme uitdagingen te staan en moeten veel veranderingen in veel te korte tijd dragen, van evenwicht zoeken en hun verdriet verwerken is meestal niet onmiddellijk sprake. Er is geen tijd, geen fut, geen energie voor. Scheidingskinderen staan dikwijls tussen vader en moeder in. 

De energie met een scheiding gepaard gaat, gaat ten koste van hun eigen ontwikkeling en welbevinden

 • schoolresultaten zakken

 • ze zijn moe door de vele zorgen 

 • ze verloren de grip op hun leven

 • ze weten vaak niet meer waarin of waaruit

 • ...

En tijd om te ontspannen of om op adem te komen is er veelal niet. Hun nieuwe leven met misschien andere regels, andere mensen, en andere gewoontes staat samen met hun valiesje alweer op hen te wachten, klaar om naar dat andere huis te vertrekken. 

Gebukt onder deze omstandigheden moeten scheidingskinderen ook nog eens hun rouwproces door! 

Fut en energie is er veelal niet meer

 • depressieve gevoelens

 • vluchtgedrag in drugs

 • afhaken op school

 • vertrouwenspersonen of wegduwen of er zich net krampachtig aan vasthouden

 • ...

In zeer verwarrende periodes hebben scheidingskinderen net nog meer behoefte aan warmte, begrip, steun, houvast, een warm nestje. 

Ouders zitten meestal zelf in hun verwerkingsproces en worden vaak opgeslorpt door de vele zorgen en onzekere toekomst. 

School, CLB, de kinderopvang, de jeugddienst, ... krijgt een kind of jongere bij zich die overstuur, verward en de weg kwijt is.

Hoe ga je om met kinderen en jongeren die in een heel kwetsbare periode zitten?

Hoe kan je hen een veilige thuishaven bieden?

School, de kinderopvang, de jeugdbeweging, de hobbyclub, ... is een belangrijke pijler in het voorkomen van angst- en depressie gevoelens, schooluitval, vluchtgedrag, ...

Door scheidingskinderen de juiste zorg en aandacht te geven kunnen ze net wél ongeschonden de breuk van hun ouders doorkomen.

Daarom organiseren we ook deze bijscholing op maat van scholen, CLB's, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugddiensten, ...

In deze opleiding kom je te weten hoe je kinderen en jongeren doorheen deze moeilijke periode kan loodsen.

Je komt onder andere te weten

 • wat de impact van de scheiding kan zijn op de sociaal-emotioneel ontwikkeling (van baby tot adolescent)

 • het takenmodel van Wallenstein en Bakeslee

 • wat rouw om een scheiding is en wat het met je doet (van baby tot adolescent)

 • hoe je ouderbetrokkenheid kan vergroten 

 • hoe je een gesprek kan aanknopen bij kinderen en jongeren ifv de scheiding

 • ...

Vanuit de praktijk

Tijdens de opleiding krijg je een houvast mee waar je onmiddellijk mee aan de slag kan, ook preventief. Toch is het vooral de bedoeling dat we vanuit de praktijk werken. Heb je een casus waarmee je met de handen in het haar zit of waar je meer uitleg rond wilt? Stuur ons die gerust door. We bundelen alle casussen en vertrekken vanuit jouw realiteit waardoor je écht concreet aan de slag kan. 

Lijkt dit iets voor jou? Schrijf je dan in door

stuur dan bericht naar info@rouwenverliesVlaanderen.com

Gebruik je '11/01' als mededeling? Zo weten we onmiddellijk voor welke opleiding je wilt inschrijven.

We geven namelijk over heel Vlaanderen en Nederland deze en nog vele andere opleidingen. 

Nog even praktisch

 • de opleiding gaat online door

 • we starten om 9u30 en eindigen om 15u

 • we werken in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt

 • de opeiding kost 155 euro

Kan je er niet bij zijn, maar wil je de opleiding toch graag volgen?

 • we herhalen de opleiding op donderdag 3 februari

 • inschrijven? Stuur een mail naar info@rouwenveliesVlaanderen.com