Thuisopleiding: Verlies- en rouwcoach

Vanaf nu kan je ook de opleiding tot Verlies- en rouwcoach volgen en op eigen tempo naar jouw diploma toewerken. Dit doe je uiteraard met de nodige ondersteuning van Rouw en verlies Vlaanderen en met de hulp van jouw docent.

Op deze pagina vind je alle info over deze opleiding. Je krijgt eerst meer informatie rond de inhoud van de opleiding, daarna lees je meer over de thuisopleiding.

Wil je onmiddellijk meer info over de thuisopleiding? Scroll dan tot halverwege de pagina en kom alles te weten over de thuisopleiding tot Verlies- en rouwcoach.

 

Als we denken aan verlies of rouw dan hebben we het vaak over rouw om het heengaan van een geliefde. De impact is immers enorm, het verdriet groot. Maar in het leven worden we geconfronteerd met meerdere verliezen, overlijden van een geliefde is daar een van. Want daarnaast zijn er nog heel wat andere verliezen die een grote impact hebben op ons welbevinden zoals leren leven met een ziekte en beperking, verhuis, het gevoel anders te zijn, andere toekomstperspectief en zingeving, relatiebreuk, ontslag, ... Niemand wordt ervan gespaard, en toch lijkt het alsof verdriet, overlijden, rouw, afscheid, ziekte, beperkingen, ... een taboe zijn die we als maatschappij liever uit de weg gaan. Dit betekent dan ook dat we ons vaak geen houding weten te geven als we geconfronteerd worden bij dergelijke verliezen zowel in ons privéleven of als professioneel. Nochtans is verlies en afscheid een essentieel onderdeel van het leven. 

Waarom een opleiding tot Verlies- en rouwcoach?

We weten hoe we in ons dagelijks leven een gesprek moeten voeren. We 'spreken' met elkaar af en kunnen bijna niet wachten om te vragen hoe het gaat, wat hem of haar bezighoudt. Of we staan te popelen om het laatste nieuwtje te vertellen. Dergelijke gespekken gaan ons vaak makkelijk af. We zijn ze gewoon en vinden ze heel deugddoend.

Anders gaat het met een gesprek waarbij verdriet en gemis de boventoon haalt. Dan weten we niet meer zo goed wat we moeten zeggen, hoe we ons moeten gedragen, en of we wel mogen vragen hoe het gaat. Nochtans zijn deze gesprekken even gewoon en deugddoend.

Van beslissende betekenis

De wijze waarop we met verdriet omgaan en het verwerken is van beslissende betekenis voor de rest van iemands leven. Wanneer iemand niet de kans krijgt om het verdriet te verwerken kan hem dat cynisch maken, bitter, neerslachtig, hard of zelfs depressief. Dat komt voort uit allerlei onverwerkte gevoelens. Maar zolang dat verdriet, die pijn en dat gemis niet is doorleeft, blijft het als een etterende wonde verder broeden.

In de opleiding Verlies- en rouwcoach word je meegenomen in de ups en de downs van het rouwproces. Het is dan wel een grillig parcours, als coach kan je de rouwende ondersteunen en gidsen als alles om hen heen in duisternis is verguld. Oprechtheid, warmte, tijd maken - of beter gezegd: tijd geven - troost en begrip zijn enorm krachtig voor iemand in verdriet en rouw. Naast het aanleren van deze basishouding krijg je inzichten en uitdiepingen over het rouwproces, wat het verdriet met de rouwende doet, wat de leegte betekent en tegen welke realiteit hij aankijkt. 

In deze opleiding word je meegenomen in hoe je rust en vertrouwen kan brengen in een moeilijk gesprek en leer je nabij te zijn bij iemand die heel erg kwetsbaar is. Het is niet makkelijk om de stap naar de hulpverlening te zetten, vaak gaat er een hele weg aan vooraf. Het is dan ook cruciaal om de juiste zorg en het juiste kader te kunnen bieden aan iemand die in diepe pijn en groot verdriet verkeert. 

Als coach heb je een bijzondere rol

Je gaat verder dan de klassieke hulpverlening

 • je staat aan de zijlijn en moedigt de rouwende aan om stappen te zetten in zijn rouwproces

 • je geeft hem inzichten via gespreksvormen

 • je leert hoe je nabij kan zijn

 • je helpt de rouwende zijn doelen te bereiken

 • Bedankt voor de boeiende en leerrijke cursus. Het heeft me veel deugd gedaan, ook voor mezelf om dingen nog verder te verwerken en te plaatsen. Heel bijzonder dat jij jouw leven hieraan wijdt met volle overgave.

  Veerle Vermeiren

 • Ik wil je nogmaals bedanken voor de zeer interessante opleiding, ik heb hier ontzettend veel uit gehaald voor mijn huidige werkplek. Maar ik ben zeker ook geïnspireerd om een eigen praktijk te starten.

  Karen De Roover

 • Woorden zijn niet genoeg om je te bedanken voor deze mooie opleiding. Hartelijk dank en tot een volgende keer!

  Julia

 • Graag wil ik je langs deze weg ook bedanken voor de aangename lessen, Mieke. Je merkt dat je heel wat ervaring hebt en je kunt het ook met veel bezieling overbrengen. Tijdens de opleiding ben ik op verschillende manieren in aanraking gekomen met verlies. Inzicht in verlies maakt het ook gemakkelijker om verlies te begrijpen en verwerken. Nogmaals oprecht dankjewel!

  Annelies Neirinck — https://www.liefzachtbegripje.be

Het lesprogramma

 • lesdag 1: Introductie: Wat is rouw en wat doet het met je?

  In deze les krijg je de grondbeginselen van rouw en het rouwproces mee.

  In het praktijkgedeelte oefen je met enkele reflectiemomenten. 

 • Lesdag 2: Rouw- en verliesbeleving bij kinderen en jongeren

  We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren in functie van rouw en rouwbeleving rond afscheid nemen, verlies en overlijden. We zoomen telkens dieper in op de noden van kinderen en jongeren en we reiken je handvaten aan om rouw en verlies op creatieve wijze bespreekbaar te maken en hoe je spelenderwijs in dialoog kan gaan met kinderen en jongeren.

  Baby's en rouwbeleving, het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Nochtans kunnen baby's heel heftig reageren op verlies en/of overlijden. Het is heel belangrijk om hen nabij te zijn. Je leert er alles over in lesdag 2. Natuurlijk staan we ook stil bij de andere leeftijden en ontwikkelingsniveaus. We sommen ze even op:

  • baby's
  • peuters
  • kleuters
  • lageren schoolkinderen: van 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Hoe beleven kinderen en jongeren rouw, hoe kan je hen ondersteunen, welke taal kan je gebruiken en welke methodieken zijn aangewezen om kinderen en jongeren in verlies en rouw te ondersteunen?

 • Lesdag 3: Rouw- en verliesbeleving bij volwassenen en senioren

  Hoe beleven volwassen en verlies en rouw?

  Naast rouw om het heengaan van een geliefde zijn er nog heel wat meer verliezen die de kop kunnen opsteken. In lesdag 3 hebben we het over rouw om het heengaan van een geliefde, maar ook wat de impact kan zijn van ontslag en faillisement.

   

  Het verschil tussen mannen en vrouwen

  Mannen en vrouwen ervaren verlies gelijkaardig, hoe ze met het verlies omgaan is vaak anders. Koppels begrijpen elkaar niet en daardoor kunnen ruzies en misverstanden ontstaan.

  Frustraties en onbegrip volgen elkaar snel op. Nochtans hoeft eht niet zover te komen. In deze les kom je te weten waarom mannen minder vaak hun emoties kunnen tonen zoals verdriet, onmacht en pijn, en waarom ze net op zoek gaan om dingen te 'doen.' Vrouwen zijn dan eerder praters en uiten hun gevoelens zichtbaarder en duidelijker. Waarom doet ze wat ze doet, en welke sterkte is het als een man en een vrouw - hoe verschillend dan ook - naast elkaar kunnen rouwen, elk vanuit hun eigenheid.

  Je leert antciperende rouw op te sporen en rouwenden hierin te begeleiden.

   

  Senioren

  Ouder worden wordt vaak gezien als een zegen. Men rekent niet meer af met de vele 'moetens' die het leven van hem eist en men begint vaak aan tweede leven. Maar ouder kent ook een keerzijde. Want hoe ouder men wordt, hoe groter het rugzakje. En dat is niet altijd gevuld met mooie herinneringen en hartverwarmende momenten. Hoe ouder men is, hoe meer gebeurtenissen het levenspad kruisten, tegenslagen horen daar nu eenmaal bij. Niet alleen de zwaarte van de tegenslagen, verliezen en afscheid, ook de draagwijdt en de hoeveelheid wegen steeds meer door. 

  Hoe ouder men wordt hoe meer afscheid men moet nemen: van de gezondheid, van een goed functionerend lichaam, van de eindigheid van het leven, van de vele geliefden die overlijden, maar ook van de vele dromen die men koestert. Plots komt het besef: "Hier ben ik te oud voor." Ook om de gemiste kansen in het leven kan men rouwen. 

  Je leert naast het ondersteunen van mensen in rouw en verdriet, ook om te gaan met de existentiële vraagstukken. Meervoudige verliezen en de mogelijke gevolgen daarvan worden in een volgende les besproken 

 • Lesdag 4: Rouwmodellen

  Er beweegt heel wat in het rouwlandschap, en gelukkig maar. Naast het rouwmodel van Kübler-Ross leer je ook andere rouwmodellen kennen. 

  In deze les staan we stil bij:

  • rouwmodel van Kübler-Ross
  • Het rouwtakenmodel van Worden
  • Het duaal procesmodel van Stroebe en Schut
  • Het rouwmodel voor scheidingskinderen van Wallenstein en Bakeslee

  Oefenmoment: deze modellen worden telkens van casussen vanuit de praktijk benaderd. Tijdens de les wordt er geoefend om deze modellen te implementeren.

 • Lesdag 5: Meervoudige verliezen, burn-out en gecompliceerde rouw

  Waarom kan de ene beter mte verlies om dan de ander?

  Waarom weegt voor de een het verlies zwaarder door dan voor de ander?

  Welke rol speelt de vroegere opvoeding en wat met het gezin waar men in opgroeide? Heeft dit nog steeds invloed, ook hoe we in ons volwassen leven met rouw omgaan?

  Hoe kan je iemand bereiken die een burn-out heeft door teveel verliezen?

  Wat is gecompliceerde rouw en wat is de dynamiek? Je leert deze vroegtijdig opsporen.

  Je komt dit alles te weten in lesdag 4

 • Lesdag 6: Scheiding en verhuis

  Ook schieding past in het rijtje van betekenisvolle verliezen. Het beïnvloedt niet alleen het heden, maar ook de geschiedenis en zeker ook de toekomst en het beeld dat men daarvan heeft.

  Je leert volwassen in scheiding te ondersteunen en je krijgt inzichten in het rouwproces die elke partij doorgaat.

  Er zijn heel wat dynamieken die kunnen optreden bij ex-partners. Soms monden ze uit tot vechtscheidingen. Je krijgt hierin inzichten mee.

  Ook kinderen kunnen lijden onder de relatiebreuk van hun ouders, ze verliezen immers zoveel meer dan men op het eerste zicht denkt. We bespreken naast de relatiebreuk ook de secundaire verliezen. 

  We reiken je methodieken aan om een klankbord te zijn voor rouwenden in deze woelige periode.

  Daarnaast staan we ook uitvoerig stil bij de hechting en loyaliteitsconflicten die een scheiding voor de kinderen met zich mee kan brengen:

  • dynamische driehoek
  • overbelaste loyaliteit
  • onzichtbare loyaliteit
  • PAS-syndroom van Gardner
 • Lesdag 7: De eigen rugzak

  Eigen verlieservaringen, een zegen of een rugzak om te dragen?

  Tijdens deze les kijken we naar onze eigen rugzak. Soms is dat een zegen in de begeleiding van mensen in rouw, want je begrijpt als geen ander de pijn en het verdriet van de rouwende De verbinding hulpverlener-cliënt komt sneller tot stand en kan inniger zijn. Maar het kan ook anders. 

  Wat als je eigen verdriet en emotionele lading ervan nog teveel doorweegt? Het is niet zo ongewoon dat ook hulpverleners in hun werk geconfronteerd worden met onverwerkte zaken uit het verleden. 

  Hoe je hiermee kan omgaan leer je in les 7.

 • Lesdag 8: Emoties, signalen van het lichaam en overlevingsdelen

  Emoties

  Wat zijn emoties en waarom zijn ze er? Welke lagen van emoties zijn er (primaire en secundaire)? Wat is hun rol en hoe onzichtbaar blijven ze vaak?

  Wat zijn de overlevingsdelen en hoe kan je ze opsporen? En welke relatie hebben ze tot emotiebeleving?

  Patronen herhalen zich vaak generatie na generatie en dus ook relatie na relatie. Het beperkt zich niet enkel tot liefdesrelaties. In de eerste plaats raakt het de relatie met zichzelf. Maar het beïnvloedt ook de verdere sociale contacten en posities die men inneemt, zoals op het werk, hoe collega's met je omgaan om maar één iets te noemen. Door te weten wat overlevingsdelen zijn en hoe ze zich manifesteren kan je ze opsporen en doorbreken. 

   

  Signalen van het lichaam

  • vier oorzaken van klachten

   

  Zingeving

  • Hoe kan je de zin in het leven terug vorm geven na een tragische gebeurtenis? 
  • Hoe kan je dag per dag deze nieuwe en andere stappen integreren in een anders geworden leven?

   

  Methodieken bij overweldigende emoties

 • Lesdag 9: De impact van een verstoord rouwproces

  Een rouwproces kan behoorlijk stroef lopen als je geen afscheid hebt kunnen of mogen nemen, zoals bij corona. Afscheid nemen is nochtans een essentiële stap om elkaar te kunnen te laten gaan; stervende en naaste. Hoe kan je afscheid nemen als je niet bij elkaar mocht zijn en hoe kan je wel je liefde en dankbaarheid uiten als je afstand moet bewaren (zoals bij corona)? 

  In les 9 kom je te weten wat het belang is om wél afscheid te kunnen nemen, om bij elkaar te zijn tijden het stervensproces en hoe je - op een andere manier - emotioneel en spiritueel z dicht mogelijk bij je geliefde kan zijn die sterven gaat.

  We bewandelen het grillige rouwproces als er geen afscheid kon genomen worden, en we reiken je een aantal middelen aan om op een andere manier wél afscheid te kunnen nemen. We lichten een aantal rituelen toe.

 • Lesdag 10: Eenzaamheid, de zin van zingeving, nabijheid en eenzaamheid doorbreken

  Eenzaamheid is niet zomaar een gevoel van alleen zijn, het is veel meer dan dat.

  Eenzaamheid komt voor bij mensen die zowel alleen zijn als zich alleen voelen, doch omringd zijn door anderen. 

  Eenzaamheid is niet een gevoel dat opkomt en terug weggaat, zoals een golf opkomt en wegtrekt. Het is een diepgaander gevoel. Veelal komt het voor als je je niet meer kan verbinden met mensen om je heen en met jezelf. Als zingeving ontbreekt, je je niet nuttig voelt, je geen reden hebt om uit bed te komen en de dag vol goede moed te beginnen dan kan dit wel eens hand in hand gaan met eenzaamheid of je eenzaam voelen.

  Een zinvolle dagbesteding, iets betekenen voor de maatschappij en voor je naasten, je kennis en vaardigheden doorgeven, ertoe doen doorbreekt vaak het gevoel van eenzaam zijn. Je zet je in voor anderen, je voelt je niet alleen nuttig, je bént het ook.

  Eenzaamheid doorbreken betekent dus niet alleen mensen samenbrengen, een koffie-en-taart namiddag organiseren, zingen of dansen. Eenzaamheid doorbreek je door plezier te maken, zin te geven aan je leven, het gevoel ergens bij te horen en deel uit te maken van een groep waarbij jij als uniek mens met unieke talenten en vaardigheden een steentje bijdraagt tot een groter geheel.

  In deze les staan we stil bij hoe we eenzaamheid kunnen doorbreken. We hebben extra aandacht voor eenzaamheid in het corona-tijdperk, als corona tegen 2023 zich nog steeds voordoet, waarin samenzijn zelf bestraft en beboet kan worden! We reiken je middelen aan hoe je deze eenzaamheid zoveel mogelijk kan doorbreken.

 • Lesdag 11: Gesprekstechnieken

  Doorheen de opleiding worden gesprekstechnieken, tips en kaders meegegeven, maar in de lesmoment zoomen we in op de eerder geziene gesprekstechnieken en reiken we je een aantal nieuwe modellen aan zoals:

  • de theorie van Rogers
  • vraagstellingen
  • jezelf als coach
  • gesrpeksmodellen
  • de modellen in de praktijk

  We oefenen met deze nieuwe inzichten.

 • Lesdag 12: Rituelen, methodieken en creatieve activiteiten om rouwenden in gesprek te gaan

  In deze les zien we

  • opzetten van betekenisvolle rituelen
  • symboolcommunicatie als methodiek
  • creatieve opdrachten als methodiek om met rouwenden in gesprek te gaan
 • Lesdag 13: Rouwgroepen opzetten en begeleiden

  In lesdag 14 leer je dat, naast individuele gesprekken, ook rouwgroepen een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. Voor heel wat mensen in rouw zijn ze een houvast. Het kan deugd doen om omringd te zijn door deelgenoten, ze weten als geen ander wat de rouwende meemaakt.

  Tijdens deze lesdag kom je te weten wanneer het zinvol kan zijn om een rouwgroep op te starten en hoe je dit stap voor stap kan doen. We gidsen je van A tot Z doorheen dit proces. 

  Wat is het belang van een rouwgroep, hoe bereik je mensen, welke thema's kunnen aan bod komen en hoe pak je een kringgesprek aan?

Veel gestelde vragen rond de thuisopleiding

 • Hoe moet ik de opdrachten uitwerken? Wat wordt er van mij verwacht?

  Er wordt je gevraagd om een aantal opdrachten uit te werken. Deze opdrachten worden ter correctie doorgestuurd naar de docent. 

  Dit is essentieel om jouw diploma te behalen. Je wordt beoordeeld op jouw inzet en groei. Je krijgt dus geen punten, wel feedback waarmee je aan de slag gaat. Maar maak je daar niet te druk over, we begeleiden je zodat je een mooi parcours aflegt. We werken samen naar jouw diploma toe.

  Dit wordt overlopen in de opnames én je kan ook alles nog eens rustig nalezen in het begeleidende document die je samen met de cursus en het studiemateriaal zal ontvangen. Heb je daarna nog vragen? Geef de docente een seintje. Ze helpt je graag verder.

 • Wat als ik vastloop, een vraag heb, ...?

  Eenmaal per maand komen we samen via Zoom. Hierin kan je je vraag stellen, je ervaring delen, enz.

  Verderop vind je de data waarop we samenkomen.

   

 • Wat moet ik mij bij de maandelijkse online samenkomst voorstellen? En, is dit verplicht?

  Laat me eerst zeggen dat het niet verplicht is om hierbij aanwezig te zijn. Toch raden we je aan om zoveel mogelijk deel te nemen. Je blijft dan in de flow om naar jouw diploma toe te werken en het is fijn om met gelijkgestemden samen te zijn. Dat kan een extra boost geven!

  We komen via Zoom samen. De link hiervoor zal je ontvangen bij jouw inschrijving. 

  We behandelen de vragen, opmerkingen enz in volgorde. We vragen je dan ook om een paar dagen voor de samenkomst jouw vragen op te lijsten en aan ons over te maken. Zo kunnnen we de volgorde van de vragen bespreken. Het spreekt voor zich dat bijkomende vragen tijdens de samenkomst gesteld kunnen worden. 

  We streven ernaar om alle vragen te beantwoorden. Hou er dus rekening mee dat het vragenuurtje kan uitlopen. 

 • Hoe lang kan ik deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomst?

  Zo lang je daar behoefte aan hebt. We werken niet met een maximumtermijn. Al onze opleidingen geven we vanuit ons hart, dan vinden we het ook heel fijn dat we je kunnen ondersteunen zolang jij daar behoefte aan hebt. En hoelang dit is? Dat weten we uiteraard niet.

 • Hoe lang blijft het lesmateriaal beschikbaar?

  We werken niet met een maximumtermijn. We zijn van mening dat als je betaald hebt voor een opleiding die beschikbaar moet blijven zelfs al heb je het diploma tot Verlies- en rouwcoach bijvoorbeeld al vele jaren op zak.

  Het kan ook waardevol zijn om later de lessen nog eens te hernemen als opfrissing.

 • Ik weet niet precies of een thuisopleiding bij me past...

  We helpen je graag verder en willen samen met jou kijken welk type opleiding het beste bij jou en jouw behoeften aansluit. 

 • Is er studiebegeleiding?

  Ja, er is studiebegeleiding. Zie hiervoor ook de vraag rond de maandelijkse samenkomst en de vraag rond de opdrachten.

  Je krijgt ook telkens constructieve feedback bij je ingediende thuisopdracht.

 • Wat is een goed gemiddelde om in de lessen te investeren?

  We raden je aan om drie uur per week te spenderen aan de opleiding. Zo kan je de leerstof op een rustig en continu tempo eigen maken..

  We raden je aan om niet meer dan één les per week af te handelen. Zo heb je ook de tijd om de leerstof te verwerken en ermee te gaan oefenen.

 • Wat is de studiebelasting per les?

  Dit is moeilijk in te schatten omdat veel afhangt van jouw achtergrond (hoeveel ervaring je hebt als hulpverlener of als ondersteuner in rouw- en verliesverwerking) en hoeveel je wilt gaan oefenen. 

  Maar we geven je graag een algemene richtlijn mee:

  - de opnames van de lessen duren tussen de 2u30 en 3 uur.

  - het uitwerken van een opdracht vraagt ongeveer 1 u. Dit is het implimenteren van de geziene leerstof.

  Daarnaast wordt een les vaak ook nog met een opdracht afgesloten. Voorzie voor het uitwerken hiervan anderhalf uur. 

 • Hoeveel uren aan video en lesmateriaal ontvang ik?

  Je krijgt 33 uur aan lesmateriaal aangereikt. Let op; dit is enkel wat de video en audio betreft. 

  Naast de leerstof via audio en video maak je ook nog oefeningen en opdrachten om de opgedane kennis te implementeren en eigen te maken.

 • Ik krijg alle lessen en methodieken in een keer. Ga ik niet overspoeld geraken door de veelheid aan materiaal?

  Je krijgt inderdaad alle lessen en het werkmateriaal in een keer doorgestuurd. Dit is anders dan bij de live opleiding. Daar wordt het materiaal en  de lessen gedoseerd gegeven: een les per keer samen met het werkmateriaal en methodieken die bij die les horen.

  Dit is anders bij de thuisopleiding; je krijgt alles ineens doorgestuurd bij je inschrijving.

  Maar wees gerust, we gaan je niet overstelpen. We geven op gestructureerde manier de lessen en lijsten duidelijk op waarover de les gaat en wat er bij die les hoort. Ook de thuisopdrachten worden duidelijk en concreet omschreven. Dit wordt ter ondersteuning ook herhaald in de audio.

 • Welk studiemateriaal krijg ik aangereikt?

  Je ontvangt 15 opnames waarin de lessen stap voor stap worden opgebouwd. We hanteren min of meer hetzelfde principe als je live de lessen zou meevolgen. Er zijn dan wel 13 lessen, sommige opnames zijn te lang en werden daardoor in twee opgesplitst. Vandaar komen we aan 15 opnames.

  Samen met de opnames ontvang je ook de PowerPoint presentatie ter ondersteuning van de opnames. 

  Daarnaast krijg je ook de cursus en al het lesmateriaal, zoals bijvoorbeeld:

  - de creatieve methodieken om met kinderen in gesprek te gaan;

  - lijst met boeken, films, muziek ter ondersteuning van moeilijke gesprekken;

  - 'Wat met moeilijke vragen?' en uiteraard ook het uitgewerkte antwoord;

  - 'neutrale' vragen die je kan stellen aan kinderen en jongeren waarvan de ouders scheiden/uit elkaar gaan zodat ze niet in een loyaliteitsconflict terecht komen;

  - uitgewerkte gesprekken en/of gesprekken en activiteiten voor rouwgroepen;

  - ...

   

 • Hoe wordt de thuisopleiding georganiseerd?

  Van zodra je de stap hebt gezet om de thuisopleiding te volgen kan je onmiddellijk aan de slag.

  We sturen jou alle lessen ineens door zodat je op eigen tempo de lessen kan volgen. Zo kan je zelf plannen wanneer je welke les zal volgen en hoeveel tijd je eraan zal besteden.

  De lessen bestaan uit zowel audio als video opnames. Je ziet en hoort de docente. De handouts worden samen met jou besproken. Zo kan je makkelijk meevolgen, net zoals je live in de les zit!

 • Is er een examen?

  Ja, er is een examen. Dit is anders dan bij de live opleiding, omdat de cursiten doorheen de opleiding en de lesdagen gequoteerd worden. 

  Het examen bestaat uit het uitwerken van een drietal casussen. Je krijgt uiteraard eerst een oefen casus die je ter correctie kan insturen. Daarop krijg je terug constructieve feedback zodat je jouw examen kan afleggen. 


  Ben je er niet gerust in? Neem contact op met Mieke, ze is je docente in deze opleiding en helpt je graag op weg. 

 • Wanneer weet ik of ik geslaagd ben?

  Een examen afleggen is spannend! Wachten op het resultaat is vaak nog spannender, daarom streven we ernaar om jou het verlossend antwoord binnen de vijf werkdagen te geven. 

 • Wanneer zijn de maandelijkse bijeenkomsten?

  Je kan dit verderop de pagina raadplegen bij Data maandelijkse bijeenkomsten.

 • De lesmomenten

  De opleiding telt 13 lesmomenten.

  Sommige lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  De cursist wordt gequoteerd op basis van de gevolgde lesmomenten en de ingediende taken. De taken zijn telkens groeimomenten waarbij er niet wordt stilgestaan bij 'goed' of 'fout', wel bij het groeiproces en de verfijning van de verworven inzichten.

Veel gestelde vragen rond de thuisopleiding

 • Hoe wordt de thuisopleiding georganiseerd?

  Van zodra je de stap hebt gezet om de thuisopleiding te volgen kan je onmiddellijk aan de slag.

  We sturen jou alle lessen ineens door zodat je op eigen tempo de lessen kan volgen. Zo kan je zelf plannen wanneer je welke les zal volgen en hoeveel tijd je eraan zal besteden.

  De lessen bestaan uit zowel audio als video opnames. Je ziet en hoort de docente. De handouts worden samen met jou besproken. Zo kan je makkelijk meevolgen, net zoals je live in de les zit!

 • Welk studiemateriaal krijg ik aangereikt?

  Je ontvangt 15 opnames waarin de lessen stap voor stap worden opgebouwd. We hanteren min of meer hetzelfde principe als je live de lessen zou meevolgen. Er zijn dan wel 13 lessen, sommige opnames zijn te lang en werden daardoor in twee opgesplitst. Vandaar komen we aan 15 opnames.

  Samen met de opnames ontvang je ook de PowerPoint presentatie ter ondersteuning van de opnames. 

  Daarnaast krijg je ook de cursus en al het lesmateriaal, zoals bijvoorbeeld:

  - de creatieve methodieken om met kinderen in gesprek te gaan;

  - lijst met boeken, films, muziek ter ondersteuning van moeilijke gesprekken;

  - 'Wat met moeilijke vragen?' en uiteraard ook het uitgewerkte antwoord;

  - 'neutrale' vragen die je kan stellen aan kinderen en jongeren waarvan de ouders scheiden/uit elkaar gaan zodat ze niet in een loyaliteitsconflict terecht komen;

  - uitgewerkte gesprekken en/of gesprekken en activiteiten voor rouwgroepen;

  - ...

   

 • Ik krijg alle lessen en methodieken in een keer. Ga ik niet overspoeld geraken door de veelheid aan materiaal?

  Je krijgt inderdaad alle lessen en het werkmateriaal in een keer doorgestuurd. Dit is anders dan bij de live opleiding. Daar wordt het materiaal en  de lessen gedoseerd gegeven: een les per keer samen met het werkmateriaal en methodieken die bij die les horen.

  Dit is anders bij de thuisopleiding; je krijgt alles ineens doorgestuurd bij je inschrijving.

  Maar wees gerust, we gaan je niet overstelpen. We geven op gestructureerde manier de lessen en lijsten duidelijk op waarover de les gaat en wat er bij die les hoort. Ook de thuisopdrachten worden duidelijk en concreet omschreven. Dit wordt ter ondersteuning ook herhaald in de audio.

 • Hoeveel uren aan video en lesmateriaal ontvang ik?

  Je krijgt 33 uur aan lesmateriaal aangereikt. Let op; dit is enkel wat de video en audio betreft. 

  Naast de leerstof via audio en video maak je ook nog oefeningen en opdrachten om de opgedane kennis te implementeren en eigen te maken.

 • Wat is de studiebelasting per les?

  Dit is moeilijk in te schatten omdat veel afhangt van jouw achtergrond (hoeveel ervaring je hebt als hulpverlener of als ondersteuner in rouw- en verliesverwerking) en hoeveel je wilt gaan oefenen. 

  Maar we geven je graag een algemene richtlijn mee:

  • de opnames van de lessen duren tussen de 2u30 en 3 uur.
  • het uitwerken van een opdracht vraagt ongeveer 1 u. Dit is het implementeren van de geziene leerstof.

  Daarnaast wordt een les vaak ook nog met een opdracht afgesloten. Voorzie voor het uitwerken hiervan anderhalf uur. 

 • Wat is een goed gemiddelde om in de lessen te investeren?

  We raden je aan om drie uur per week te spenderen aan de opleiding. Zo kan je de leerstof op een rustig en continu tempo eigen maken..

  We raden je aan om niet meer dan één les per week af te handelen. Zo heb je ook de tijd om de leerstof te verwerken en ermee te gaan oefenen.

 • Wat als ik vastloop, een vraag heb, ...?

  Eenmaal per maand komen we samen via Zoom. Hierin kan je je vraag stellen, je ervaring delen, enz.

  Verderop vind je de data waarop we samenkomen.

   

 • Wat moet ik mij bij de maandelijkse online samenkomst voorstellen? En, is dit verplicht?

  Laat me eerst zeggen dat het niet verplicht is om hierbij aanwezig te zijn. Toch raden we je aan om zoveel mogelijk deel te nemen. Je blijft dan in de flow om naar jouw diploma toe te werken en het is fijn om met gelijkgestemden samen te zijn. Dat kan een extra boost geven!

  We komen via Zoom samen. De link hiervoor zal je ontvangen bij jouw inschrijving. 

  We behandelen de vragen, opmerkingen enz in volgorde. We vragen je dan ook om een paar dagen voor de samenkomst jouw vragen op te lijsten en aan ons over te maken. Zo kunnnen we de volgorde van de vragen bespreken. Het spreekt voor zich dat bijkomende vragen tijdens de samenkomst gesteld kunnen worden. 

  We streven ernaar om alle vragen te beantwoorden. Hou er dus rekening mee dat het vragenuurtje kan uitlopen. 

 • Hoe lang kan ik deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomst?

  Zo lang je daar behoefte aan hebt. We werken niet met een maximumtermijn. Al onze opleidingen geven we vanuit ons hart, dan vinden we het ook heel fijn dat we je kunnen ondersteunen zolang jij daar behoefte aan hebt. En hoelang dit is? Dat weten we uiteraard niet.

 • Hoe lang blijft het lesmateriaal beschikbaar?

  We werken niet met een maximumtermijn. We zijn van mening dat als je betaald hebt voor een opleiding die beschikbaar moet blijven zelfs al heb je het diploma tot Verlies- en rouwcoach bijvoorbeeld al vele jaren op zak.

  Het kan ook waardevol zijn om later de lessen nog eens te hernemen als opfrissing.

 • Ik weet niet precies of een thuisopleiding bij me past...

  We helpen je graag verder en willen samen met jou kijken welk type opleiding het beste bij jou en jouw behoeften aansluit. 

 • Is er studiebegeleiding?

  Ja, er is studiebegeleiding. Zie hiervoor ook de vraag rond de maandelijkse samenkomst en de vraag rond de opdrachten.

  Je krijgt ook telkens constructieve feedback bij je ingediende thuisopdracht.

 • Hoe moet ik de opdrachten uitwerken? Wat wordt er van mij verwacht?

  Er wordt je gevraagd om een aantal opdrachten uit te werken. Deze opdrachten worden ter correctie doorgestuurd naar de docent. 

  Dit is essentieel om jouw diploma te behalen. Je wordt beoordeeld op jouw inzet en groei. Je krijgt dus geen punten, wel feedback waarmee je aan de slag gaat. Maar maak je daar niet te druk over, we begeleiden je zodat je een mooi parcours aflegt. We werken samen naar jouw diploma toe.

  Dit wordt overlopen in de opnames én je kan ook alles nog eens rustig nalezen in het begeleidende document die je samen met de cursus en het studiemateriaal zal ontvangen. Heb je daarna nog vragen? Geef de docente een seintje. Ze helpt je graag verder.

 • Is er een examen?

  Ja, er is een examen. Dit is anders dan bij de live opleiding, omdat de cursiten doorheen de opleiding en de lesdagen gequoteerd worden. 

  Het examen bestaat uit het uitwerken van een drietal casussen. Je krijgt uiteraard eerst een oefen casus die je ter correctie kan insturen. Daarop krijg je terug constructieve feedback zodat je jouw examen kan afleggen. 


  Ben je er niet gerust in? Neem contact op met Mieke, ze is je docente in deze opleiding en helpt je graag op weg. 

 • Wanneer weet ik of ik geslaagd ben?

  Een examen afleggen is spannend! Wachten op het resultaat is vaak nog spannender, daarom streven we ernaar om jou het verlossend antwoord binnen de vijf werkdagen te geven. 

 • Wanneer zijn de maandelijkse bijeenkomsten?

  Je kan dit verderop de pagina raadplegen bij Data maandelijkse bijeenkomsten.

Data maandelijkse bijeenkomsten

We streven ernaar om zoveel mogelijk cursisten te bereiken. Dit doen we onder andere door de bijeenkomsten regelmatig op andere tijdstippen door te laten gaan. We zijn er ons van bewust dat dit voor sommigen ongemakken kan teweeg brengen, omdat je telkens in je agenda moet kijken of je eventueel vrij bent of misschien moet je voorbereidingen treffen om er op andere momenten weer bij te kunnen zijn. 

We proberen de gulden middenweg te vinden zodat iedereen, die dat wil, toch een aantal momenten aanwezig kan zijn. We willen benadrukken dat je steeds kan aansluiten, zelfs al heb je bijvoorbeeld al vele jaren jouw diploma op zak.

De data voor 2025 en 2026 worden later dit academiejaar opgelijst.

19 april van 16u30 tot 17u30

17 mei van 16u30 tot 17u30

14 juni van 16u30 tot 17u30

5 september van 10u tot 11u

3 oktober van 13u tot 14u

7 november van 16u30 tot 17u30

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 574 excl BTW en 695 incl BTW

  In deze prijs zit de syllabus, werkmiddelen, uitgewerkte gespreksactiviteiten, een goede dosis zelfvertrouwen en een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan en uiteraard de onbeperkte toegang tot het lesmateriaal en de maandelijkse bijeenkomsten.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  Wil je je inschrijven of wil je meer info? Stuur een bericht naar info@rouwenverliesVlaanderen.com 

  Wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 695 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij 'Thuisopleiding coach + jouw naam' als mededeling? Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat de opleiding online doorgaat sturen we je alle info en de aanmeldingslink via mail door. Stuur ons daarom een mailtje als je de overschrijving maakte.

 • Diploma

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van het diploma Verlies- en rouwcoach.

  Jouw diploma hangt straks op in jouw eigen kantoor. 

  Samen met jouw docent werk je naar je diploma toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het diploma tegemoet zien.

 • Online

  De opleiding gaat online door. We gebruiken Zoom.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.