Hoe omgaan met agressie bij bewoners van het RVT en WZC?

Agressie is een zeer sterke emotie en kan erg verwoestend zijn, zowel voor de cliënt, de hulpverleningsrelatie maar zeker ook voor de maatschappelijk werker en medewerker die dit gedrag over zich heen krijgt. Het is niet makkelijk om om te gaan met een cliënt die agressief gedrag vertoont, toch iks het een veel voorkomend fenomeen en zorgt voor stress, angst en eventueel een vertrouwensbreuk. 

Agressie kan er zelfs voor zorgen dat de liefde voor de job afneemt. 

Bewoners kunnen om veel redenen boos worden en hun reactie staat vaak niet in verhouding met wat er gezegd wordt of gebeurt. De bewoner kan boos worden om iets wat je vergat te doen of misschien zelfs nog geen tijd had om te doen, om een beslissing die van hoger hand genomen wordt, een gebeurtenis die niets te maken heeft met de voorzienning, een uiting van eenzaamheid, angst, ... 

De explosie aan emoties, verbaal en/of non-verbaal, is niet meer dan de laatste druppel, de laatste fatale tik die de bom doet ontploffen.

Van waar komt agressie?

En wat betekent dit gevoel? 

Wat speelt er werkelijk achter de muur van agressie? En hoe kan je hiermee omgaan?

Het professioneel omgaan met agressief gedrag en geweld vraagt nogal wat van de zorgkundige, en is geen makkelijke opgave.

In de opleiding Hoe omgaan met agressie bij bewoners van het RVT en WZC? leer je hoe je agressie kan herkennen en hoe je kan inspelen in de fasen van agressie. Inzichten hierin helpen om te anticiperen op de gevaren bij de overgang naar een volgende fase in het conflict.

Je krijgt heel wat concrete handvaten om om te gaan met de verschillende fasen en vormen van agressie. We maken heel wat toepassingen op deze vaardigheden en interventies. We gebruiken hierbij telkens casussen vanuit jouw relateit.

Daarnaast staan we uitvoerig stil bij de verschillende vormen van agressief gedrag. We vinden het zeer belangrijk om de opgedane kennis telkens te implementeren. Net door ermee aan de slag te gaan wordt het eigen gemaakt. Daarom werken we in een kleine groep.

Concreet

In de opleiding komt het volgende aan bod:

We staan uitvoerig stil bij de meest voorkomende vormen van agressief gedrag en hoe je ermee kan omgaan. Je krijgt een theoretisch kader mee waarmee we telkens aan de slag gaan:​​​​​​

  • onrust

  • verbaal agressief gedrag

  • schelden op de verzorgende/medewerker

  • dwangmatig aandacht vragen

  • fysiek agressief gedrag

  • het rugzakje van de bewoner

  • waarom iedereen anders reageert op slecht nieuws

  • burn-out en apathie door kopzorgen

  • meervoudige verlieservaringen en wat de impact hiervan kan zijn

  • ...

Inschrijven doe je door te mailen naar info@rouwenverliesVlaanderen.com

Vermeld je 14/01? Zo weten we voor welke opleiding je je wilt inschrijven. Zo weten we onmiddellijk voor welke opleiding je je wilt inschrijven. We geven namelijk over heel Vlaanderen en Nederland deze en vele andere opleidingen.