Emoties en signalen van het lichaam

In deze opleiding leer je de cliënt om opnieuw contact te maken met zijn emoties.

Je leert dat emoties een schat aan informatie herbergen en ze laten je zien in hoeverre het leven dat je leidt, is afgestemd op wie je bent en wat je werkelijk wilt in het leven. 

Tot in het kleinste detail geven emoties aan of de stappen die je in het leven zet nog kloppen met wie je bent en wat je wilt in het leven. 

Het emotionele lichaam is zodoende het meest feilloze navigatiesysteem dat de mens tot zijn beschikking heeft. 

Laat je verrassen hoeveel er over emoties te vertellen valt

In deze opleiding krijg je een handreiking in hoe je emoties herkent en leer je de cliënt om te luisteren naar zijn diepste zelf. 

Jouw rol is hierin van beslissende betekenis; je neemt de cliënt mee op reis doorheen zijn emoties, ook die - over beter: vooral die die aan het zicht zijn onttrokken. Want iedere emotie, ieder signaal van het lichaam en iedere subtiele sensatie geeft je feedback op iets wat in jou of in jouw binnen- en buitenwereld verandert.

Laat je verrassen hoeveel er over emoties te vertellen valt!

Een ware aanwinst om cliënten te begeleiden die vastzitten in hun emoties.

Met de juiste inzichten en aanpak zullen ze zich vrijer, lichter en gelukkiger kunnen bewegen. 

 

Deze opleiding zal ook jou transformeren

In deze opleiding staan we ook stil bij de eigen emoties, hoe deze stromen en welke blokkades er zijn. Je krijgt telkens een thuisopdracht mee.

In de warmte en geborgenheid van de eigen veilige omgeving kan je de opdrachten en zelfreflectie momenten maken. 

Deze opleiding zal ook jou transformeren. 

 • De lesmomenten

  De opleiding telt 9 lesmomenten en zijn verspreid over het academiejaar 2023 - 2024. 

  De lessen gaan telkens door op  maandagavond van 19u tot 22u. De lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  De cursist wordt gequoteerd op basis van de gevolgde lesmomenten en de ingediende taken. De taken zijn telkens groeimomenten waarbij er niet wordt stilgestaan bij 'goed' of 'fout' wel bij het groeiproces en de verfijning van de verworven inzichten.

De lesdagen

De lessen gaan telkens door de dinsdagavond van 19u tot 22u

Dinsdag 16 april 2024:

 • wat zijn emoties en waarom zijn ze er?

Dinsdag 23 april 2024:

 • Wat is rouw en wat is de diepere betekenis van de emoties van rouw? 

Dinsdag 30 april 2024:

 • De weg van de emoties van rouw.

Dinsdag 7 mei 2024:

 • Waarom beleeft iedereen op een andere manier emoties?

Dinsdag 14 mei 2024:

 • Zichtbare en onzichtbare emoties.

Dinsdag 21 mei 2024:

 • Hoe iemand herkennen die niet in contact staat met zijn emoties.

Dinsdag 28 mei 2024:

 • Achter het muurtje van opgekropte emoties.

Dinsdag 4 juni 2024:

 • Emoties en signalen van het lichaam bij de hulpverlener

Dinsdag 11 juni 2024:

 • terugkoppeling en certificaat-uitreiking.

 

Het lesprogramma

 • lesdag 1: Introductie: Wat zijn emoties en waarom zijn ze er?

  In deze introductieles staan we stil bij wat emoties zijn, wat hun nut is en wat ze ons willen vertellen.

  Je leert roofbouw door het onderdrukken en/of weglopen van emoties herkennen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn op lange termijn. 

  Kan het onderdrukken en/of het weglopen van emoties leiden tot lichamelijke klachten en zelfs tot ziektes? 

  En hoe komt dit?

   

  Thuisopdracht.

 • Lesdag 2: Wat is rouw en wat is de diepere betekenis van emoties van rouw?

  In les twee staan we stil bij wat rouw is en wat de emoties van rouw met de rouwende doen. 

  Je leert wat de emotie

  •  je wilt vertellen: iedere emotie vertelt wat er er zich in de binnenwereld afspeelt. In deze les krijg je uitleg over de emotie, waarom ze van zich laat horen en welke boodschap zij voor je heeft;
  • van je vraagt: in deze stap, eens de boodschap is begrepen, leer je de cliënt vanuit onbalans terug naar zijn centrum te brengen. Met jouw begeleiding en kennis geef je de cliënt inzichten mee over hoe hij de boodschap praktisch kan toepassen.

  Je leert eveneens verbinding te maken met de emotie, wat de diepere betekenis ervan is en hoe je er op een zachte manier mee in contact kan komen. 

  We diepen de meest voorkomende gevoelens van rouw uit.

   

   

  Thuisopdracht

 • Lesdag 3: De weg van de emoties van rouw

  In deze les staan we stil bij de weg die emoties van rouw afleggen en welke obstakels er kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld rouw die zijn weg niet naar buiten vindt. Dit kan optreden als de emoties en de impact van het verlies te zwaar zijn om dragen. Emoties die gedurende lange periode vastzitten zijn een reden tot bezorgdheid.

  In deze les leer je de weg kennen die gevoelens afleggen in tijden van rouw en diep gemis. Je leert ook enkele veel voorkomende obstakels kennen die de stroom van gevoelens afsnijdt en wat je kan doen om de rouwende cliënt terug te verbinden met zijn emoties. 

  Je leert hoe je de rouwende kan helpen bij elke stap die hij aflegt.

   

  Thuisopdracht

 • Lesdag 4: Waarom beleeft iedereen op een andere manier emoties?

  Waarom kan de ene beter met verlies om dan de ander?

  Waarom weegt voor de een het verlies zwaarder door dan voor de ander?

  Welke rol speelt de vroegere opvoeding in de rouwbeleving en wat met het gezin waar men in opgroeide? Heeft dit nog steeds invloed?

  Wat is gecompliceerde rouw en wat is de dynamiek? Je leert deze vroegtijdig opsporen.

  Je komt dit alles te weten in lesdag 4

 • Lesdag 5: Zichtbare en onzichtbare emoties

  In deze les duiken we in de lagen van emoties. Je leert over de primaire en de secundaire emoties, zeg maar de zichtbare en de onzichtbare emoties. Er zijn immers verschillende lagen van emoties. Ze hebben elk hun rol en manier om met ons te communiceren. Alleen gaan we vaak aan hun boodschap voorbij en dit met alle gevolgen van dien. Om goed met emoties te kunnen omgaan is het belangrijk om ze te begrijpen en de verschillende lagen te herkennen. Ze spreken namelijk elk hun eigen taal.

  In deze les leer je over de primaire en de secundaire emoties.

  Maar wat betekenen ze?

  Wat gebeurt er als je geen zicht hebt op deze onzichtbare emoties? Wat gebeurt er als je geen contact maakt met je primaire emoties?

  Je leert hoe je de cliënt van de onzichtbare naar de zichtbare emoties toe kan bewegen.

  En, kan dit altijd?

   

  Thuisopdracht

 • Lesdag 6: Hoe iemand herkennen die niet in contact staat met zijn emoties.

  Patronen herhalen zich vaak generatie na generatie en dus ook relatie na relatie. In de eerste plaats raakt het de relatie met jezelf. Maar het beïnvloedt ook de verdere sociale contacten: liefdesrelaties, werkrelaties, enzovoort. Alsook in de posities die je inneemt zoals op het werk en hoe collega's met je omgaan om maar één iets te noemen. 

  Door te weten wat deze patronen zijn en hoe ze zich manifesteren kan je ze opsporen en doorbreken. 

  In deze les kom je daar alles over te weten.

   

  Thuisopdracht

 • Lesdag 7: Achter het muurtje van opgekropte emoties

  Cynisme, moeilijk gedrag, onrust, agressie,... komt niet zomaar uit het niets. In werkelijkheid gaat er een hele weg aan vooraf.

  In deze les staan we stil bij deze weg en bij het waarom mensen steeds moeilijker gedrag gaan stellen. Je krijgt inzicht in de fasen van dit proces en je leert de stappen herkennen zodat je cliënten terug naar hun gevoelskern kan begeleiden. 

  Je leert hoe je de lading op bovengenoemde emoties kan zien en hoe je ze kan verzachten. Samen met de cliënt keer je naar zijn emoties terug. Hij maakt contact met zijn hart, zijn emotionele wonde kan eindelijk genezen. 

   

  Thuisopdracht

 • Lesdag 8: Emoties en signalen van het lichaam bij jou als hulpverlener

  Deze les gaat over ons rugzakje. Ieder van ons heeft zo zijn eigen pakketje van levenservaringen, visies, gewoontes, normen en waarden mee. Sommige zijn gevormd door ervaringen die we mochten op doen, of tegen wil en dank op deden, andere ervaringen hebben we 'geërfd' vanuit de context waarin we zijn opgegroeid, namelijk ons gezin van herkomst.

  In deze les zie je dat we dit erven van gedragingen, gedachten, karaktertrekken niet zomaar hebben doorgekregen via ons DNA, maar grotendeels door gewoontes en de familiesystemen die er binnen het gezin van herkomst gelden en dus generatie na generatie worden doorgegeven. 

  Dit alles zorgt er dus voor dat we net zeer vaak géén beslissingen nemen vanuit ons hart, wel vanuit dit familiesysteem. Zonder dit zelf te weten. We denken dat we ons hart volgen, maar veelal laten we ons leiden door de verwachtingen. De uitgesproken verwachtingen, maar vaker de onuitgesproken. 

  Zonder het zelf te beseffen leven we een leven afgesneden van de eigen emotiestroom. Je lichaam treedt hiervoor nochtans als boodschapper op. 

  In deze les worden vier krachtige signalen aangehaald. Ze zijn krachtig en tegelijk zeer subtiel verweven met het leven van alledag. Daarom gaan de meesten er zo snel aan voorbij.

  In deze les houden we halt en maak je (voor het eerst?) kennis met deze signalen. 

  We staan stil bij:

  • een aantal mogelijke patronen;
  • signalen die jouw lichaam je kan geven en welke fysieke en emotionele klachten er kunnen groeien als je niet in contact komt met wat jouw lichaam je vertelt;
  • je weerbaarheid vergroten. 

  Je maakt het onzichtbare zichtbaar

   

  Thuisopdracht

 • Lesdag 9: terugkoppeling en certificaat-uitreiking

  Ook op persoonlijk vlak heb je een hele weg afgelegd tijdens het volgen van deze cursus. 

  We staan even stil bij wat dit voor jou betekent. Uiteraard vertel je enkel datgene wat je wilt.

  Daarnaast staat deze les in teken van verdiepingsvragen vanuit de groep.

  Op het einde van de les wordt het certificaat uitgereikt.

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 492 excl BTW en 595 incl BTW

  In deze prijs zit een goede dosis zelfvertrouwen, een ferm gevulde rugzak met kennis en heel wat inzicht waarmee je direct aan de slag kan. Ook bij jezelf.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je voor deze opleiding inschrijven? Stuur dan een mail naar info@rouwenverliesVlaanderen.com.

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 595 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij '16/04+ jouw naam+ Emoties' als medelding?

  Vanzodra we jouw betaling hebben ontvangen, sturen we je een bevestigingsmail.  Zo weet je dat alles goed is verlopen.

 • Certificaat

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van een deelname-cerficiaat.

  Jouw certificaat hangt straks op in jouw eigen kantoor. 

  Samen met jouw docent werk je naar je cerficaat toe. Met de bekwame hulp van Rouw en verlies Vlaanderen en natuurlijk door jouw inzet kan je met een gerust hart de uitreiking van het certificaat tegemoet zien.

 • Online

  De opleiding gaat online door. We gebruiken Zoom. Twee weken voor aanvang van de opleiding krijg je de aanmeldingslink toegestuurd.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is er voorkennis nodig?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met mensen in verdriet omgaat of in je eigen leven, je zal mensen nabij kunnen zijn en een echte steun voor hen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit alle zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Emoties en gevoelige thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Wanneer wordt de aanmeldingslink opgestuurd?

  De aanmeldingslink wordt ongeveer een week voor aanvang van de opleiding opgestuurd.

 • Ik heb de aanmeldingslink niet ontvangen. Wat nu?

  Het kan gebeuren dat de mail met de aanmeldingslink in de Spam box is terecht gekomen, omdat we alle cursisten in een keer aanschreven. Uiteraard in BCC om de privacy te waarborgen. Het kan dan voorkomen dat de mail niet in de gebruikelijke inbox terecht komt, maar bij de spam.

  We sturen de aanmeldingslink altijd een paar dagen voor aanvang van de opleiding naar de cursist door. Ga bij de verantwoordelijke of diegene die de inschrijving op zich nam na of de mail bij hem/haar is terecht gekomen. Het gebeurt jammer genoeg vaker dat deze het nalaat om jouw mailadres door te geven, zelfs na herhaaldelijk vragen van onze kant uit. We gebruiken het bij ons gekende mailadres! 

  Bekijk zeker de betaling na:

  Heb je geen aanmeldingslink van ons ontvangen? Bekijk dan zeker de betaling na. De uitnodiging, de PowerPoint, het cursus materiaal en de aanmeldingslink worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.

  Ik heb betaald maar ik krijg geen aanmeldingslink. Wat nu?

  Heb je betaald en heb je niets van ons ontvangen? Stuur ons dan onmiddelijk een mail met uittreksel van betaling in een makkelijk te openen bijlage. We accepteren enkel het bankuittreksel, zo kunnen we de datum van betaling opzoeken in onze rekeninguittreksels en de medeling in één oogopslag zien. Want de oorzaak ligt meestal bij het gebruik van een verkeerde mededeling, een mededeling die we noch kunnen koppelen aan een cursist, noch aan een opleiding. Gebruik daarom altijd de gestructureerde medelding van de factuur.

  Heb je de betaling gemaakt voordat je de factuur hebt ontvangen en was zo de gestructureerde mededeling niet gekend? Geen probleem. Maar gebruik hiervoor altijd 'datum opleiding+ jouw voornaam en naam' bvb: '3/10 Mieke Deltomme'.

  Stuur ons ook een mail. Zo kunnen we jouw betaling aan jouw mailadres koppelen. Zonder mailadres of contactgegevens kunnen we je geen mail met aanmeldingslink en cursusmateriaal bezorgen.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent Mieke Deltomme. Daarnaast willen we iedereen op het hart drukken: het terug in verbinding staan met je kern en gevoelswereld en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 9 lessen waaraan telkens een thuisopdracht wordt gekoppeld. Hoe meer je je in de opleiding - én je/de emoties - wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per week. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een gebeurtenis dat nog niet is verwerkt, weggestopte emoties die plots jouw aandacht vragen, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt om de gevoelens te laten bezinken. Daarom staan we ook na de lesdag voor je klaar.

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Waarom is er telkens een thuisopdracht?

  De thuisopdracht is bedoeld om in contact te komen met jezelf. Hoe beter je jezelf kent en hoe meer jouw gevoelens stromen, hoe gelukkiger, steviger en rijker je in het leven staat. 

  Hoe inniger het contact met jezelf, hoe diepgaander het contact met de mensen om je heen, waaronder je cliënten. Jouw gevoelens omarmen zorgt er ook voor dat je steeds beter kan opkomen voor jezelf en je grenzen gaat bewaken. En net dit zorgt voor meer energie, niet alleen in de relatie met de cliënt maar in al je relaties!

 • Zal ik mezelf tegen komen in deze opleiding?

  Als je je gaat verdiepen in emoties dan kom je automatisch in contact met je eigen emoties en gebeurtenissen die deze emoties oproepen. En dat kan beangstigend zijn. Het betekent dat er nog lading op zit en dat het je leven (nog voor een stuk) beheerst of bepaalt. Maar, misschien komt deze opleiding niet 'toevallig' op je pad?

  Je wordt op een zachte manier meegenomen in de emoties. Hoelang je bij 'de' emoties blijft of hoe snel je spreekt over jouw eigen emoties, is enkel en alleen aan jou om uit te maken. Je wordt inderdaad uitgedaagd om stil te staan bij jouw emoties, maar dit doe je telkens volgens eigen draagkracht. Alles is goed. 

  Mieke Deltomme is de docente van deze opleiding. Ze blijft zowel tijdens als na de opleiding bereikbaar mocht je nood hebben aan ondersteuning. 

 • Ik heb nog een vraag.

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

 • Ik wil graag de opleiding meevolgen, maar ik kan niet op die dagen. Wordt de opleiding herhaald?

  Fijn dat je enthousiast bent over deze opleiding. De opleiding wordt inderdaad herhaald. 

  We gaan terug van start op:

  - donderdag 9 januari 2025. We starten telkens om 19u en eindigen om 22u;

  - dinsdag 22 april 2025. We starten telkens om 19u en eindigen om 22u.

  Meer info? Neem een kijkje op onze activiteitenkalender en klik op respectievelijk 9 januari 2025 of 22 april 2025