Creatief in gesprek bij rouw en verlies met kleuters en lagere schoolkinderen 8/11

Een gesprek voeren met kinderen lijkt gemakkelijk, tot je een belangrijk of gevoelig onderwerp wilt aanraken.

Meestal weten kleuters en lagere schoolkinderen niet waarom ze verdrietig zijn bij afscheid, verlies, rouw. Er zijn immers te veel veranderingen op korte tijd teveel, en dit gaat gepaard met zeer veel uiteenlopende gevoelens. Kwaadheid, pijn, gemis, leegte, angst, … is verweven met elkaar en toch lijkt het een kluwen vanbinnen. Het is een enorme klus om in die chaos van gevoelens orde te scheppen, en deze gevoelens in woorden te gieten. 
Leerkrachten zien de kleuter en/of het lagere schoolkind met zichzelf worstelen, maar vinden het heel moeilijk om het kind te bereiken. Ze kijken met onmacht toe. 
In deze opleiding krijg je zeer concrete handvaten om net wél de kleuter en het lageren schoolkind te bereiken, zowel individueel als met de klas. 

 

In deze opleiding krijg je zeer concrete handvaten om net wél de kleuter en het lageren schoolkind te bereiken, zowel individueel als met de klas.


Met concreet bedoelen we héél concreet. Je krijgt methodieken aangereikt en creatieve manieren om zicht te krijgen op wat vast zit en om rouw bespreekbaar te maken en dit telkens volgens het ontwikkelingsniveau van het kind én volgens de rouwfase waarin het kind zich op dat moment bevindt.


Leer hoe je op creatieve manier kleuters en lagere schoolkinderen kan helpen om taal te geven aan wat er zich vanbinnen afspeelt!

Lesinhoud

Wat is rouw en wat doet het met het kind:

 • Emotioneel;
 • Lichamelijk;
 • Gedragsmatig. 

We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van peuterss, kleuters, het jonge lager schoolkind en het oudere lager schoolkind:

 • Hoe ze rouw beleven;
 • Wat hun begripsvermogen is rond afscheid en de dood;
 • Wat ze nodig hebben om afscheid en de dood te begrijpen en uiteraard hoe je hen daarin kan helpen;
 • Heel wat methodieken om op creatieve manier in gesprek te gaan met kinderen;
 • Hoe je op creatieve manier kinderen hun gevoelens kan laten uiten

Hoe kunnen we het oplossen? En kunnen we de rouw en de pijn van het verlies wel oplossen? Wat is er nodig om een kind zonder al te grote littekens de periode van afscheid en diep gemis door te komen? De steun van volwassenen is hierin van cruciaal belang. Je leert hoe je er voor een kind kan zijn en waarom net de steun van volwassenen zo belangrijk is. 

Je krijgt inzichten in waarom het ene verlies zwaarder weegt dan het andere en waarom schijnbaar twee min of meer dezelfde verliezen anders beleefd kunnen worden. 

Ook bespreken we veel voorkomende misvattingen en valkuilen én natuurlijk ook telkens wat je kan doen bij onder andere:

 • Gelukkig is het nog zo klein, het begrijpt niet wat er aan de hand is. Kinderen, hoe klein ze ook zijn, voelen haarfijn aan dat er iets gaande is. Dit zorgt voor onzekerheid, (verlatings)angst, frustratie, onmacht, slapeloze en onrustige nachten, opstandig gedrag of net teruggetrokken gedrag. Je krijgt inzichten in wat kinderen, hoe klein ook, nodig hebben én hoe je met hen in gesprek kan gaan over wat er is gebeurd, de gevoelens van rouw, het afscheid nemen, enzovoort. Wat hebben kinderen nodig, en hoe kan je hen begeleiden?
 • Het kind doet alsof er niets aan de hand is. Waarom doet een kind alsof er niets aan de hand is en hoef je je daar altijd zorgen over te maken? En wanneer wel en wanneer niet? Je krijgt uiteraard ook hier weer heel wat inzichten in dit proces en methodieken aangereikt om met de kleuter en/of het lagere schoolkind aan de slag te gaan;
 • Het kind huilt niet. Soms is het verdriet zo groot dat een kind niet weet wat het allemaal voelt. Er zijn teveel gevoelens ineens waardoor het zich overstelpt voelt. Toch zitten de tranen klaar. Hoe kan je het verdriet naar buiten begeleiden en de traantjes, die een helende werking hebben, laten stromen? Je krijgt een creatieve manier mee waarmee je concreet aan de slag kan gaan;
 • Kinderen zijn te klein om naar de begrafenis te gaan. Nochtans is naar de begrafenis gaan essentieel in het afscheid nemen van een geliefde en in het rouwproces. Je leert hoe je kinderen hierop kan voorbereiden waardoor een begrafenis alles behalve traumatisch wordt, maar helend, troostend en warm.

Het is belangrijk om inzichten te hebben in rouw. Rouw is dan wel voor iedere kleuter en lager schoolkind individueel, toch maakt ieder kind een aantal gelijklopende fasen door. Je krijgt zicht op deze fasen. Je zag ondertussen wat rouw is en wat het met het kind doet. Toch is het ook essentieel om een kader mee te krijgen dat naast het gevoel en de impact van rouw, ook duidelijke fasen aanduidt. Dit is een heel handig instrument om het kind gepast te kunnen ondersteunen. Iedere rouwfase heeft zijn speciale kenmerken, waarbij de rouwende leerling tot bepaalde inzichten is gekomen, bepaalde gevoelens aan het doorwerken is, en dus ook heel specifieke noden heeft. Je leert deze rouwmodellen en rouwfasen kennen en je leert op te sporen waar het kind zich situeert.

Iedere rouwfase wordt besproken en er worden tal van creatieve manieren meegeven om met kleuters en het lagere schoolkind zowel individueel als met de klas in gesprek te gaan. Zo voelen kinderen zich werkelijk begrepen, gehoord en gezien. 

Je kan je dus volledig afstemmen op de noden en de behoeften van het kind. We staan ook stil bij heel wat vragen die kinderen hebben, zoals:

 • Gaat die pijn ooit weg, of blijft het even intens
 • Ik ben bang dat ik nooit meer gelukkig zal zijn
 • Ik ben bang dat ook ik/ iemand anders zal doodgaan
 • Ik voel me schuldig omdat ik plezier heb gemaakt

 

Hoe kan je een hele klas ondersteunen en wat kan je concreet doen bij rouw in de klas.

 

Deze opleiding komt met:

 • Een cursus (80 pagina’s), 
 • Een inspiratiemap met ongeveer 100 methodieken en creatieve manieren om met kinderen in gesprek te gaan
 • Informatie over wat zeker niet mag ontbreken in de rouwkoffer;
 • Een lijst met boeken, muziek en films om rouw, verlies en afscheid bespreekbaar te maken en dit terug volgens het ontwikkelingniveau

De lesdagen

startdatum vrijdag 8 november: de lesdagen zijn vrijdag 8 november, vrijdag 15 november, vrijdag 22 november en vrijdag 29 november telkens van 13 tot 16u

Inschrijven en praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 310 euro.

  In deze prijs zit een stevige cursus,  een inspiratiemap met wel 100 creatieve ideeën en methodieken, een lijst met boeken, films en muziek en dit per ontwikkelingsniveau,  een ferm gevulde rugzak met kennis en heel wat inzicht waarmee je direct aan de slag kan gaan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je inschrijven? Stuur dan een mail naar info@rouwenverliesVlaanderen.com.

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 310 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij '8/11+ jouw naam' als medelding?

  Vanzodra we jouw betaling hebben ontvangen, sturen we je een bevestigingsmail.  Zo weet je dat alles goed is verlopen.

 • Certificaat

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van een deelname-cerficiaat.

 • Online

  Dit is een online opleiding. We gebruiken Zoom. Een week voor aanvang van de opleiding krijg je de aanmeldingslink toegestuurd.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is er voorkennis nodig?

  Je hoeft geen voorkennis te hebben. Heb je een open houding, werk je in een school en wil je bijleren hoe je kinderen in verdriet en rouw kan helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

 • Wat als ik er een les niet kon bij zijn?

  Geen probleem. We nemen alle lessen op. De audio wordt meestal de dag nadien opgestuurd. Zo kan je een les inhalen als je er eens niet bij kon zijn.

 • Ik heb de aanmeldingslink niet ontvangen. Wat nu?

  Het kan gebeuren dat de mail met de aanmeldingslink in de Spam box is terecht gekomen, omdat we alle cursisten in een keer aanschreven. Uiteraard in BCC om de privacy te waarborgen. Het kan dan voorkomen dat de mail niet in de gebruikelijke inbox terecht komt, maar bij de spam.

  We sturen de aanmeldingslink altijd een paar dagen voor aanvang van de opleiding naar de cursist door. Ga bij de verantwoordelijke of diegene die de inschrijving op zich nam na of de mail bij hem/haar is terecht gekomen. Het gebeurt jammer genoeg vaker dat deze het nalaat om jouw mailadres door te geven, zelfs na herhaaldelijk vragen van onze kant uit. We gebruiken het bij ons gekende mailadres! 

  Bekijk zeker de betaling na:

  Heb je geen aanmeldingslink van ons ontvangen? Bekijk dan zeker de betaling na. De uitnodiging, de PowerPoint, het cursus materiaal en de aanmeldingslink worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.

  Ik heb betaald maar ik krijg geen aanmeldingslink. Wat nu?

  Heb je betaald en heb je niets van ons ontvangen? Stuur ons dan onmiddelijk een mail met uittreksel van betaling in een makkelijk te openen bijlage. We accepteren enkel het bankuittreksel, zo kunnen we de datum van betaling opzoeken in onze rekeninguittreksels en de medeling in één oogopslag zien. Want de oorzaak ligt meestal bij het gebruik van een verkeerde mededeling, een mededeling die we noch kunnen koppelen aan een cursist, noch aan een opleiding. Gebruik daarom altijd de gestructureerde medelding van de factuur.

  Heb je de betaling gemaakt voordat je de factuur hebt ontvangen en was zo de gestructureerde mededeling niet gekend? Geen probleem. Maar gebruik hiervoor altijd 'datum opleiding+ jouw voornaam en naam' bvb: '3/10 Mieke Deltomme'.

  Stuur ons ook een mail. Zo kunnen we jouw betaling aan jouw mailadres koppelen. Zonder mailadres of contactgegevens kunnen we je geen mail met aanmeldingslink en cursusmateriaal bezorgen.

 • Wanneer wordt de aanmeldingslink opgestuurd?

  De aanmeldingslink wordt ongeveer een week voor aanvang van de opleiding opgestuurd.

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met kinderen in verdriet omgaat of in je eigen leven, je zal kindern nabij kunnen zijn en een echte steun voor hen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit alle zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Emoties en gevoelige thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent Mieke Deltomme. Daarnaast willen we iedereen op het hart drukken: het terug in verbinding staan met je kern en gevoelswereld en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 4 lessen waaraan telkens een thuisopdracht wordt gekoppeld. Hoe meer je je in de opleiding - én je/de emoties - wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per week. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een gebeurtenis dat nog niet is verwerkt, weggestopte emoties die plots jouw aandacht vragen, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt om de gevoelens te laten bezinken. Daarom staan we ook na de lesdag voor je klaar.

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een vraag.

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

 • Wanneer ontvang ik het cursusmateriaal?

  De cursus, methodieken en eventueel ander werkmateriaal ontvang je een paar dagen voor aanvang van de opleiding. We sturen dit samen met de aanmeldingslink op.

 • Wanneer ontvang ik de cursus en het werkmateriaal?

  De cursus en het werkmateriaal worden een paar dagen voor aanvang van de opleiding opgestuurd. Je ontvangt dit samen met de aanmeldingslink.

  Voor aanvang van de les ontvang je telkens de begeleidende PowerPoint.