Contact

telefoon: 0497/202.181

info@rouwenverliesVlaanderen.com

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon
Missie

Tell customers more about you.

Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

foto 2.jpg

Mieke Deltomme van Rouw en verlies Vlaanderen

Laat ons even een klein stukje terug gaan in de tijd. Waarom we dat doen verneem je snel. Vroeger schreef Mieke Deltomme voor het huisvandeMens afscheidsplechtigheden en konden mensen bij haar terecht voor rouwtherapie. Ook Maria is iemand die bij haar langs kwam. Ze kenden elkaar al, want Mieke schreef de afscheidsplechtigheid van Maria’s dochter. Ze was 35 jaar toen ze op gruwelijke wijze werd vermoord. In brand gestoken.

Op een dag komt Maria Miekes bureau binnen. Ze huilt en is en helemaal overstuur. In horten en stoten vertelt ze wat er haar zopas overkwam.  Maria zegt: “Mieke, weet je wat me is overkomen? Zopas werd ik door Georgette aangesproken. Ze zei me “Ben je er nu nog altijd niet over?”

Maria’s dochter was op dat moment zes maanden overleden.

Dàt was het kantelmoment in Miekes carrière, daar liggen de fundaties van Rouw en verlies Vlaanderen. Mieke wist dat ze iets moest doen, want Maria is niet de enige die dergelijke rot opmerkingen te verduren krijgt. Er is zoveel onbegrip voor mensen in rouw, voor mensen die pijn en verdrietig zijn omdat ze afscheid moesten nemen van hun kind, vader of moeder, broer of zus, partner, goeie vriend of vriendin. 

Een begripvolle omgeving is essentieel om tot een goede rouwverwerking te komen. Daarom vind je Rouw en verlies Vlaanderen ook terug in bibliotheken, Lokale Diensten Centra (LDC), … We geven er lezingen voor een breed publiek. Zo willen we rouw bespreekbaar maken bij een groot publiek. Ook geven we trainingen en workshops aan professionelen. Hierbij denk ik onder andere aan leerkrachten. Ze weten vaak niet hoe ze gepast moeten reageren als een leerling een dierbare verloor of als er zich een tragisch ongeval of overlijden voordoet op school.

Maar ook op de werkvloer; voor bedrijven, leidinggevenden en medewerkers. En dat vinden we heel belangrijk. Je kan bij Rouw en verlies Vlaanderen terecht voor trainingen en workshops gericht naar werknemers in rouw. Hoe ga je om met een werknemer in rouw, wat zeg je en wat zeg je beter niet. Het werk kan echt een vangnet zijn. En dat mag je niet vergeten. Het biedt steun, is een reden om uit te bed te geraken, je kan de zinnen verzetten al was het maar een beetje,  je bent even weg van tussen die vier muren thuis. En dat doet deugd.  We vinden het heel belangrijk dat een werkgever weet, en dat is onvoldoende gekend, mensen in rouw er kan doorhelpen. Wist je dat 40% van de rouwenden het eerste jaar ziek thuis blijft? En na dat jaar 1 op de 5 ofwel ontslagen wordt of zelf opstapt? En dit omdat de werkgever en werknemer elkaar niet meer begrijpen. Dit is zeer spijtig. Maar zover hoeft het niet te komen. We ondersteunen de werkgever en geven hem tools, tips en tricks om dat vangnet te kunnen zijn.

In onze samenleving moet je ‘er’ over zijn na zes maanden en doorgaan met je leven alsof er niks aan de hand is. Maar dat kan je niet. De pijn en het gemis zullen nooit verdwijnen, want je blijft je geliefde missen. Je hele leven lang. Na verloop van tijd verzachten deze gevoelens wel, mits de juiste steun en begrip. En daarom moet rouw bespreekbaar gemaakt worden én vooral ook bespreekbaar gehouden worden.

Dit is Miekes missie. Ze wil een steun zijn voor mensen die iemand verloren en richtte daarom Rouw en verlies Vlaanderen op. Bij Rouw en verlies Vlaanderen  kan je terecht voor rouwtherapie aan huis, dit zijn de één op één gesprekken, en uniek in België, de rouwkampen voor volwassenen.

Maar dat is niet genoeg. De omgeving, de samenleving moet beseffen dat rouw een levenslang proces is, dat rouw de keerzijde is van graag zien. Want hoe liever je iemand ziet, hoe groter de pijn en het verdriet als die persoon niet meer fysiek  nabij is. Graag zien stopt niet na het heengaan van je dierbare. Graag zien doe je voor de rest van je leven, verdiet en pijn zijn de reactie op het gemis van je geliefde.

Rouw en verlies Vlaanderen is een rouwexpertise centrum voor iedereen. Want de samenleving moet beseffen wat het is om je dierbare te verliezen; je verliest hem of haar niet één keer maar je hele leven opnieuw.