Contact

telefoon: 0497/202.181

info@rouwenverliesVlaanderen.com

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon
meer
algemene voorwaarden
 

Bijzondere voorwaarden rouwvakantie, driedaags rouwkamp

1. De prijs

1.1 De prijs omvat:

- het verblijf in het vakantiehuis of domein waar het driedaags rouwkamp doorgaat, met de maaltijden voorzien in het programma;

- de diensten van de medewerker van rouw en verlies Vlaanderen vzw, ter plaatse;

- de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de publicatie van het aanbod en die ter plaatse betaald moet worden;

 

1.2 Niet inbegrepen zijn:

- het vervoer

- de kosten voor andere formaliteiten tenzij anders vermeld;

- de dranken, tenzij anders vermeld;

- de persoonlijke uitgaven en fooien;

- de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;

- annuleringsverzekering en de reis- en bijstandsverzekering;

1.3 Voorkeur en essentie

De deelnemer kan bij  inschrijving van zijn deelname aan de rouwvakantie en/of driedaags rouwkamp altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, wanneer mogelijk enz),

Indien deze voorkeur voor de deelnemer van dergelijk belang is dat de al dan niet deelname aan de rouwvakantie en/of driedaags rouwkamp ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de inschrijving duidelijk gesteld worden. Ook rouw en verlies Vlaanderen moet hierbij duidelijkheid bieden of de eis al dan niet haalbaar is.

2. Prijsberekening

De  overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing. Dit wordt dan voorgelegd aan de deelnemer en mits toestemming verrekend.

 . 

3. Betaling van de deelnamesom

3.1 Betaling

De inschrijving aan de rouwvakantie en/of driedaags rouwkamp is pas definitief na het ontvangen van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen vzw, zijnde: BE65 1096 6779 2596.

4. Annulering

De annulering van deelname aan de rouwvakantie en/of driedaagse rouwvakantie kan enkel mits het voorleggen van bewijsstukken die de annulering wettelijk mogelijk maken:

De volgende redenen geven recht op een tussenkomst:
- Medisch (ziekte, ongeval, vroegtijdige bevalling, …)
- Professioneel (ontslag, schrapping van verlof, …)
- Administratief (weigering van visum, diefstal van reisdocumenten, …)
- Onverwacht (verkeersongeval, …)

De terugbetaling van de resterende vakantiedagen bij onderbreking van de reis omwille van een vroegtijdige repatriëring.

De situaties die recht geven op een tussenkomst zijn de volgende: om medische redenen, bij een ziekenhuisopname of overlijden van een naaste, of in geval van ernstige schade aan uw woning (in België). 

Dit dient gestaafd te worden met de nodige bewijsstukken.

 5. Klachten

Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. 

De deelnemer uit zijn klacht via aangetekend schrijven naar Rouw en verlies Vlaanderen vzw, Eigenhaardstraat 17, 8870 Izegem. Binnen de veertien werkdagen volgt een antwoord.

6. overmacht

In geval van overmacht heeft ‘rouw en verlies Vlaanderen vzw’ het recht om een evenement, rouwvakantie, rouwkamp, groep- of cursusdag te annuleren, waarbij restitutie van de reeds betaalde bijdrage volledig zal plaatsvinden. Hierbij is ‘rouw en verlies Vlaanderen vzw nooit tot enige schadevergoeding gehouden.