Rouwtherapie

Ontdek onze mogelijkheden

Tijd heelt niet alle wonden

Tijd heelt niet alle wonden,

tijd verzacht hooguit de pijn.

Het gemis: een wonde

die nooit helemaal geneest

  

Wanneer je iemand verliest die je heel dierbaar is, stort je wereld in.

Het gemis, verdriet, de pijn, … is veel te zwaar om dragen. Je weet niet hoe je de dag moet doorkomen, en of je de dag wel wilt doorkomen.

Niemand kan jouw pijn wegnemen, niemand kan de leegte opvullen, niemand... De enige die dat kan, is immers overleden.​ Begrip of steun uit de omgeving verdwijnt meestal heel snel na de begrafenis. Voor anderen lijkt het alsof het leven doorgaat en het verlies lang is geleden. 

Maar niet voor jou. Nooit voor jou.​ Zelfs na het verstrijken van vele jaren is het verlies nog vers in je hart en geheugen gekerfd.​ Voor jou is het leven voorgoed veranderd. Je spreekt over een leven voor het overlijden en van een leven na het overlijden, net alsof je leven in twee is gesplitst. De impact van het verlies op je leven, op je toekomstdromen, op je hele wezen is zo allesomvattend.​ En dat kan ook niet anders. Jullie band was écht, onverwoestbaar, innig. Een leven zonder hem of haar kan je bijna niet indenken.​

 

En net op die momenten, wanneer je zoveel verdriet hebt, kan je niet bij je omgeving terecht. "Het is al zo lang geleden", "Je moet doorgaan met je leven", "Het is beter zo, hij /zij ziet nu niet meer af", "Ze was toch al zo oud." Opmerkingen die er inhakken. Je hart breekt in honderdduizend stukken. Keer op keer. Je durft nog minder je gevoelens tonen en zet steeds meer een masker op.​ 'Rouw en verlies Vlaanderen' werd opgericht om je in je rouw te ondersteunen. We willen dat je de overledene niet doodzwijgt maar zijn of haar naam blijft noemen. We willen jouw pijn verzachten zodat er meer ruimte is in je hart om de schoonheid aan herinneringen te laten groeien en bloeien, en vooral, we willen dat hij of zij verder leeft in jouw nieuw en ander leven.

​Bij ons kan je terecht voor therapiesessies, workshops en rouwweekends.

Gesprekstherapie volwassenen

In onze praktijk begeleiden we volwassenen die worden uitgedaagd door het leven. 

 

Als je afscheid moet nemen ervaar je emotionele pijn die je moeilijk onder woorden kan brengen. Je wordt opgeslorpt door je verdriet terwijl je gevoelens alle kanten uitgaan en je lichaam compleet in de knoop ligt. Als men je vraagt hoe het met je gaat, kan je daar vaak geen duidelijk antwoord op geven. Misschien weet je het zelf niet… er gebeurt immers veel te veel. Je voelt de wirwar aan gevoelens, de pijn, het gemis, de angsten, … maar de woorden stokken in je mond. In taal of in beeld onder woorden brengen hoe je je voelt, hoe het met je gaat,  is nochtans essentieel in een rouwverwerking.

 

In onze praktijk willen we met je op weg gaan en je rugzak mee helpen dragen net zo lang je het nodig hebt om taal te geven aan jouw realiteit zodat je van daaruit opnieuw verder kan. Onze huissfeer kenmerkt zich door nuchtere eenvoud en warme toegankelijkheid. Onze stijl is open, zacht, respectvol en verbindend. Als rouwtherapeut ervaar ik dat we onze vakkennis pas doeltreffend kunnen inzetten als jouw kennis een even waardevolle plaats krijgt binnen je begeleidingsproces. Samenwerken is net daarom nog zo'n belangrijk kernwoord binnen onze praktijk.

 

We werken integratief. Deze benadering combineert mogelijks gesprek-,  exposure-, creatieve- en symbooltherapie. Ze richt zich zowel op jou als unieke persoon als op jouw context en omgeving. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedereen een unieke benadering nodig heeft, en dat we zoeken naar wat je op dat moment in je leven het meest kan ondersteunen.

Naast gesprekstherapie willen we je ook via creatieve methoden taal leren geven aan je binnenwereld: we gebruiken symboolcommunicatie, visualisaties, therapeutisch spel,  ... 

 

Een therapiesessie wordt vaak afgesloten met een taak of opdracht die je mee naar huis neemt. Uiteraard doen we dit steeds in onderling overleg en volgens je draagkracht.

Wees welkom.

Een therapiesessie duurt 50 minuten en kost 50 euro.

Gesprekstherapie volwassenen

Telefonisch of video call

 

In onze praktijk begeleiden we ook volwassen telefonisch of via video call. Voor video bellen gebruiken we WhatsApp of Messenger. We verwijzen je graag naar de therapie sessie voor volwassen voor meer info over onze methodiek. Onze aanpak en visie zijn immers hetzelfde. 

 

Een therapiesessie duurt 50 minuten en kost 50 euro en kan pas doorgaan nadat we de betaling via overschrijving ontvingen. 

Rouwtherapie kinderen en jongeren

In onze praktijk begeleiden we kinderen en jongeren die worden uitgedaagd door het leven. Als kinderen en jongeren afscheid moeten nemen ervaren ze emotionele pijn die ze moeilijk onder woorden kunnen brengen. Jonge kinderen, kinderen en jongeren bezitten vaak onvoldoende de woordenschat om te omschrijven wat er in hen omgaat, hoe het met hen gaat, en welke gevoelens er de kop op steken. Nochtans is in taal of in beeld onder woorden brengen wat er in hen speelt, hoe het met hen gaat, wat hun angsten zijn, hoe ze zich voelen, … net essentieel voor de rouwverwerking, zo niet kunnen ze uit balans geraken, in hun schulp kruipen of in woede uitbarsten. Dit signaalgedrag wordt in onze samenleving vaak beantwoord met een diagnose of een stempel als maatstaf of houvast om aan te tonen wat er met het kind aan de hand is. 

In onze praktijk willen we met kinderen op weg gaan en hun rugzakje mee helpen dragen net zo lang het kind het nodig heeft om ‘taal’ te geven aan hun zorgen en verdriet om van daaruit opnieuw verder te kunnen. Als rouwtherapeut en vanuit de visie van onze praktijk, vertrekken we niet vanuit diagnoses of labels, wel vanuit de beleving van het kind en de bezorgdheid van zijn of haar omgeving. Die omgeving wordt waar mogelijk vaak meegenomen in het begeleidingsproces, zodat kinderen en hun ouders vanuit verbinding opnieuw kunnen groeien.

Onze huissfeer kenmerkt zich door nuchtere eenvoud en warme toegankelijkheid. Onze stijl is open, zacht, respectvol en verbindend. Als rouwtherapeut en moeder ervaar ik dat we onze vakkennis pas doeltreffend kunnen inzetten als jullie kennis en intuïtie als ouder een even waardevolle plaats krijgt binnen het begeleidingsproces. Samenwerken is net daarom nog zo'n belangrijk kernwoord binnen onze praktijk. We werken integratief. Deze benadering combineert mogelijks gesprek-, spel-,  creatieve- en symbooltherapie. Ze richt zich zowel op het kind of jongere als uniek persoon, als op de context of de omgeving van het kind of jongere. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat ieder kind en jongere een unieke benadering nodig heeft, en dat we zoeken naar wat het kind of de jongere op dat moment in zijn leven het meest kan ondersteunen.

 

Via creatieve methoden willen we het kind en de jongere taal leren geven aan zijn binnenwereld: we gebruiken symboolcommunicatie, we werken met klei en kleur, met rollenspelen en therapeutisch spel, verhalen, ... 

Wees welkom.

Een therapiesessie duurt 50 minuten en kost 50 euro.

Rouwweekend

​Dagelijks horen en zien we het; er is veel nood aan ondersteuning bij volwassenen in het rouwproces. Want als volwassene lijkt het steeds alsof je in de vergeethoek wordt geduwd. Net omdat je volwassen bent, is het  alsof je sneller met het leven moet doorgaan en 'je hoofd niet mag laten hangen'. Maar niets is minder waar, natuurlijk. Wist je dat volwassenen het vaak zelfs nog moeilijker hebben bij het heengaan van een dierbare? 

Je houdt je sterk voor de (andere) kinderen of voor je partner, je probeert zo goed mogelijk te presteren op het werk want de inkomsten zijn broodnodig, en net omdat je je staande houdt lijkt het alsof je een klankbord bent voor de anderen. Je onderdrukt je eigen verdriet en gemis. Er is geen of niet voldoende ruimte voor jouw rouw.

Pas later, wanneer iedereen min of meer het nieuwe evenwicht hervond en het leven van alle dag herneemt, barsten jouw gevoelens meestal los. Ineens word je overspoeld door verdriet, pijn en is het gemis te groot om dragen. Je rouwt.

De omgeving reageert verbaasd en begrijpt je meestal niet. "Ben je er nog  steeds niet over?", "Het is toch al zo lang geleden.", of "Het wordt eens tijd dat je je leven herneemt." Je hoorde dergelijke uitspraken ongetwijfeld al. En daar sta je dan, gekwetst en nog eenzamer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je je terugtrekt of de schijn ophoudt terwijl van binnen het verdriet je verteert.  

​Herken je je in bovenstaande omschrijving, of zit je vast in je verdriet  en wil je wel vooruit maar weet je niet hoe? Dan kan een rouwweekend zeker iets zijn voor jou. Stap voor stap word je meegenomen doorheen je rouwproces, je leert hoe je weer sterker wordt in jezelf, hoe de pijn verzacht en je weer lichtpunten ziet.

Iedere dag staat er een therapie gepland. Je staat stil bij het verlies van je dierbare, de leegte die hij of zij in je leven achterlaat, wat het betekent om zonder zijn of haar fysieke nabijheid door het leven te gaan én hoe je je leven kan hernemen, de herinneringen innig verankerd in je hart.

​Wil je meer info?

 

Neem dan gerust contact met ons op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

CONTACTEER ONS

Tel. +32(0)497 20 21 81

Mail: info@rouwenverliesVlaanderen.com

Algemene voorwaarden