Rouwtherapie

Ontdek onze mogelijkheden

Tijd heelt niet alle wonden

Tijd heelt niet alle wonden,

tijd verzacht hooguit de pijn.

Het gemis: een wonde

die nooit helemaal geneest

  

Wanneer je iemand verliest die je heel dierbaar is, stort je wereld in.

Het gemis, verdriet, de pijn, … is veel te zwaar om dragen. Je weet niet hoe je de dag moet doorkomen, en of je de dag wel wilt doorkomen.

Niemand kan jouw pijn wegnemen, niemand kan de leegte opvullen, niemand... De enige die dat kan, is immers overleden.​ Begrip of steun uit de omgeving verdwijnt meestal heel snel na de begrafenis. Voor anderen lijkt het alsof het leven doorgaat en het verlies lang is geleden. 

Maar niet voor jou. Nooit voor jou.​ Zelfs na het verstrijken van vele jaren is het verlies nog vers in je hart en geheugen gekerfd.​ Voor jou is het leven voorgoed veranderd. Je spreekt over een leven voor het overlijden en van een leven na het overlijden, net alsof je leven in twee is gesplitst. De impact van het verlies op je leven, op je toekomstdromen, op je hele wezen is zo allesomvattend.​ En dat kan ook niet anders. Jullie band was écht, onverwoestbaar, innig. Een leven zonder hem of haar kan je bijna niet indenken.​

 

En net op die momenten, wanneer je zoveel verdriet hebt, kan je niet bij je omgeving terecht. "Het is al zo lang geleden", "Je moet doorgaan met je leven", "Het is beter zo, hij /zij ziet nu niet meer af", "Ze was toch al zo oud." Opmerkingen die er inhakken. Je hart breekt in honderdduizend stukken. Keer op keer. Je durft nog minder je gevoelens tonen en zet steeds meer een masker op.​ 'Rouw en verlies Vlaanderen' werd opgericht om je in je rouw te ondersteunen. We willen dat je de overledene niet doodzwijgt maar zijn of haar naam blijft noemen. We willen jouw pijn verzachten zodat er meer ruimte is in je hart om de schoonheid aan herinneringen te laten groeien en bloeien, en vooral, we willen dat hij of zij verder leeft in jouw nieuw en ander leven.

​Bij ons kan je terecht voor therapiesessies, workshops en rouwweekends.

Gesprekstherapie volwassenen

In onze praktijk begeleiden we volwassenen die worden uitgedaagd door het leven. 

 

Als je afscheid moet nemen ervaar je emotionele pijn die je moeilijk onder woorden kan brengen. Je wordt opgeslorpt door je verdriet terwijl je gevoelens alle kanten uitgaan en je lichaam compleet in de knoop ligt. Als men je vraagt hoe het met je gaat, kan je daar vaak geen duidelijk antwoord op geven. Misschien weet je het zelf niet… er gebeurt immers veel te veel. Je voelt de wirwar aan gevoelens, de pijn, het gemis, de angsten, … maar de woorden stokken in je mond. In taal of in beeld onder woorden brengen hoe je je voelt, hoe het met je gaat,  is nochtans essentieel in een rouwverwerking.

 

In onze praktijk willen we met je op weg gaan en je rugzak mee helpen dragen net zo lang je het nodig hebt om taal te geven aan jouw realiteit zodat je van daaruit opnieuw verder kan. Onze huissfeer kenmerkt zich door nuchtere eenvoud en warme toegankelijkheid. Onze stijl is open, zacht, respectvol en verbindend. Als rouwtherapeut ervaar ik dat we onze vakkennis pas doeltreffend kunnen inzetten als jouw kennis een even waardevolle plaats krijgt binnen je begeleidingsproces. Samenwerken is net daarom nog zo'n belangrijk kernwoord binnen onze praktijk.

 

We werken integratief. Deze benadering combineert mogelijks gesprek-,  exposure-, creatieve- en symbooltherapie. Ze richt zich zowel op jou als unieke persoon als op jouw context en omgeving. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedereen een unieke benadering nodig heeft, en dat we zoeken naar wat je op dat moment in je leven het meest kan ondersteunen.

Naast gesprekstherapie willen we je ook via creatieve methoden taal leren geven aan je binnenwereld: we gebruiken symboolcommunicatie, visualisaties, therapeutisch spel,  ... 

 

Een therapiesessie wordt vaak afgesloten met een taak of opdracht die je mee naar huis neemt. Uiteraard doen we dit steeds in onderling overleg en volgens je draagkracht.

Wees welkom.

Een therapiesessie duurt 50 minuten en kost 50 euro.

Gesprekstherapie volwassenen

Telefonisch of video call

 

In onze praktijk begeleiden we ook volwassen telefonisch of via video call. Voor video bellen gebruiken we WhatsApp of Messenger. We verwijzen je graag naar de therapie sessie voor volwassen voor meer info over onze methodiek. Onze aanpak en visie zijn immers hetzelfde. 

 

Een therapiesessie duurt 50 minuten en kost 50 euro en kan pas doorgaan nadat we de betaling via overschrijving ontvingen. 

Rouwtherapie kinderen en jongeren

In onze praktijk begeleiden we kinderen en jongeren die worden uitgedaagd door het leven. Als kinderen en jongeren afscheid moeten nemen ervaren ze emotionele pijn die ze moeilijk onder woorden kunnen brengen. Jonge kinderen, kinderen en jongeren bezitten vaak onvoldoende de woordenschat om te omschrijven wat er in hen omgaat, hoe het met hen gaat, en welke gevoelens er de kop op steken. Nochtans is in taal of in beeld onder woorden brengen wat er in hen speelt, hoe het met hen gaat, wat hun angsten zijn, hoe ze zich voelen, … net essentieel voor de rouwverwerking, zo niet kunnen ze uit balans geraken, in hun schulp kruipen of in woede uitbarsten. Dit signaalgedrag wordt in onze samenleving vaak beantwoord met een diagnose of een stempel als maatstaf of houvast om aan te tonen wat er met het kind aan de hand is. 

In onze praktijk willen we met kinderen op weg gaan en hun rugzakje mee helpen dragen net zo lang het kind het nodig heeft om ‘taal’ te geven aan hun zorgen en verdriet om van daaruit opnieuw verder te kunnen. Als rouwtherapeut en vanuit de visie van onze praktijk, vertrekken we niet vanuit diagnoses of labels, wel vanuit de beleving van het kind en de bezorgdheid van zijn of haar omgeving. Die omgeving wordt waar mogelijk vaak meegenomen in het begeleidingsproces, zodat kinderen en hun ouders vanuit verbinding opnieuw kunnen groeien.

Onze huissfeer kenmerkt zich door nuchtere eenvoud en warme toegankelijkheid. Onze stijl is open, zacht, respectvol en verbindend. Als rouwtherapeut en moeder ervaar ik dat we onze vakkennis pas doeltreffend kunnen inzetten als jullie kennis en intuïtie als ouder een even waardevolle plaats krijgt binnen het begeleidingsproces. Samenwerken is net daarom nog zo'n belangrijk kernwoord binnen onze praktijk. We werken integratief. Deze benadering combineert mogelijks gesprek-, spel-,  creatieve- en symbooltherapie. Ze richt zich zowel op het kind of jongere als uniek persoon, als op de context of de omgeving van het kind of jongere. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat ieder kind en jongere een unieke benadering nodig heeft, en dat we zoeken naar wat het kind of de jongere op dat moment in zijn leven het meest kan ondersteunen.

 

Via creatieve methoden willen we het kind en de jongere taal leren geven aan zijn binnenwereld: we gebruiken symboolcommunicatie, we werken met klei en kleur, met rollenspelen en therapeutisch spel, verhalen, ... 

Wees welkom.

Een therapiesessie duurt 50 minuten en kost 50 euro.

Rouwweekend

​Dagelijks horen en zien we het; er is veel nood aan ondersteuning bij volwassenen in het rouwproces. Want als volwassene lijkt het steeds alsof je in de vergeethoek wordt geduwd. Net omdat je volwassen bent, is het  alsof je sneller met het leven moet doorgaan en 'je hoofd niet mag laten hangen'. Maar niets is minder waar, natuurlijk. Wist je dat volwassenen het vaak zelfs nog moeilijker hebben bij het heengaan van een dierbare? 

Je houdt je sterk voor de (andere) kinderen of voor je partner, je probeert zo goed mogelijk te presteren op het werk want de inkomsten zijn broodnodig, en net omdat je je staande houdt lijkt het alsof je een klankbord bent voor de anderen. Je onderdrukt je eigen verdriet en gemis. Er is geen of niet voldoende ruimte voor jouw rouw.

Pas later, wanneer iedereen min of meer het nieuwe evenwicht hervond en het leven van alle dag herneemt, barsten jouw gevoelens meestal los. Ineens word je overspoeld door verdriet, pijn en is het gemis te groot om dragen. Je rouwt.

De omgeving reageert verbaasd en begrijpt je meestal niet. "Ben je er nog  steeds niet over?", "Het is toch al zo lang geleden.", of "Het wordt eens tijd dat je je leven herneemt." Je hoorde dergelijke uitspraken ongetwijfeld al. En daar sta je dan, gekwetst en nog eenzamer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je je terugtrekt of de schijn ophoudt terwijl van binnen het verdriet je verteert.  

​Herken je je in bovenstaande omschrijving, of zit je vast in je verdriet  en wil je wel vooruit maar weet je niet hoe? Dan kan een rouwweekend zeker iets zijn voor jou. Stap voor stap word je meegenomen doorheen je rouwproces, je leert hoe je weer sterker wordt in jezelf, hoe de pijn verzacht en je weer lichtpunten ziet.

Iedere dag staat er een therapie gepland. Je staat stil bij het verlies van je dierbare, de leegte die hij of zij in je leven achterlaat, wat het betekent om zonder zijn of haar fysieke nabijheid door het leven te gaan én hoe je je leven kan hernemen, de herinneringen innig verankerd in je hart.

​Wil je meer info?

 

Neem dan gerust contact met ons op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Hart Confetti

Opleiding: Afscheid van een geliefde

Rouw is de keerzijde van graag zien, want hoe liever je iemand ziet hoe groter de pijn en het gemis als die geliefde niet meer nabij is. Maar hoe ga je om met deze intense gevoelens van pijn, gemis, verdriet, leegte, boosheid, angst, … En gaat deze pijn ooit over?

Afscheid nemen van een geliefde is zwaar, het is veruit het moeilijkste wat een mens ooit moet doen. En tegelijk blijft niemand ervan gespaard. Toch blijven we vaak alleen met ons verdriet. Begrip en steun is er misschien wel net na het overlijden maar het smelt als sneeuw voor de zon naarmate de dagen na de begrafenis vorderen. Iedereen lijkt door te gaan met het leven van alle dag. Maar niet jij. Je kan niet meer voor- of achteruit.

In deze opleiding brengen we mensen samen die een geliefde verloren. We nemen je mee doorheen de hoogtes en de laagtes van het rouwproces en doorbreken vele taboes. We willen je meenemen en steunen in jouw rouwproces. Daarom werken we in kleine groepjes en zijn de inschrijvingen beperkt. We willen dat je maximaal aandacht krijgt, je veilig voelt en je dus sneller kan ontwikkelen.

Naast de vragen en de zorgen die jij hebt (waar we uiteraard aandacht aan besteden) komen ook volgende zaken aan bod:

 • “Ik voel me schuldig omdat ik mijn moeder liet opnemen in de palliatieve zorg, terwijl ze het liefst thuis wilde sterven.” “Ik voel me schuldig omdat ik niet meer deed.” “Ik waakte de hele tijd bij haar en toen ze stierf was ik er niet bij.”

 

Schuld is een zware emotie waar je erg lang last kan van hebben. Je gedachten gaan steeds terug naar je geliefde. Aanvankelijk cirkelen je gedachten en herinneringen vooral rondom zijn  laatste dagen en hoe hij die hier doorbracht. Je zoekt naar antwoorden waar het verkeerd liep, hoe je dit alles had kunnen voorkomen en wat je beter wél had gedaan. Later gaan de herinneringen verder terug en komen er ook vaak schuldgevoelens naar boven. Allerlei beelden komen terug in onze herinneringen, beelden waarvan we zelfs niet meer wisten dat ze bestonden, en daarmee stellen we onszelf vragen: Waarom deed ik niet meer?” “Waarom haalde ik mijn moeder niet uit het rusthuis?” Wat is schuld en van waar komt het vandaan? We reiken je heel doeltreffende therapievormen aan waar je onmiddellijk mee aan de slag kan. Het schuldgevoel maakt plaats begrip, ja zelfs ook vanuit het standpunt van jouw geliefde.

 • “Beseft mijn kindje van 2  dat oma is gestorven?”

 

We staan uitvoerig stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen: van baby tot volwassene. We geven je heel wat handvaten en inzichten mee waardoor je je kind in rouw kan helpen en ondersteunen, want kinderen op om het even welke leeftijd kunnen rouwen.

 • “Ik ging niet naar het lichaam kijken, ik vind het te luguber en ik wil niet dat mijn kind er nachtmerries aan over houdt. Deed ik daar wel goed aan?” Of het kan ook anders: “Ik ging naar het lichaam kijken met mijn kind, maar ik kreeg achteraf heel nare reacties zoals: “Zoiets doe je toch niet met je kind!” Is dit wel zo? Is het net goed of niet goed om je kind afscheid te laten nemen van het lichaam van de geliefde, en hoe bereid je je kind hierop dan voor?

 • “Ik kan het verlies niet onder ogen zien. Hoe probeer ik het op een zachte manier?” We gaan samen op pad om het ontastbare tastbaar te maken. We vertellen je wat je kan doen en hoe je dit kan doen. We reiken je een aantal methodes aan waarmee je aan de slag kan.

 • “Het eerste jaar leefde ik op automatische piloot, maar na dat jaar kwam de volgende hard klap, het echte besef: “Hij is niet meer.” Terwijl iedereen het leven van alle dag herneemt, glijd jij terug dat diepe dal in. Je kan je afvragen hoe dat kan en wat je daarmee moet. Tijdens de opleiding kom je te weten waarom de volgende klap vaak pas na een jaar komt en wat je kan doen.

We vertelden het al, rouw is de keerzijde van graag zien, want hoe liever je iemand ziet hoe groter de pijn en het gemis als die persoon niet meer nabij is. Toch betekent niet dat die pijn er altijd zal zijn. Met deze opleiding willen we je wegwijs maken in je rouwproces en ook in dat van je kinderen, zodat pijn, gemis, verdriet, boosheid, angst, plaats maakt voor liefde, dankbaarheid en schoonheid. We leren je je geliefde fysiek los te laten en op een emotionele en spirituele manier binnen te laten.

 

Lijkt deze opleiding iets voor jou en wil je je inschrijven?

Stuur een mailtje naar info@rouwenverliesVlaanderen.

 

De opleiding kost 115 euro en is verdeeld over twee dagen. Bij deelname krijg je ook een syllabus. Zo kan je in alle rust en op jouw tempo alles doornemen. We kunnen ons goed voorstellen dat er tijdens de opleiding veel op je af komt. Het is goed om je aandacht niet te hoeven verdelen tussen de opleiding meevolgen en noties nemen.

 

Graag vertellen we je er nog bij dat we speciaal werkboeken ontwikkelden, zowel voor jongens en meisjes, als voor volwassenen die afscheid moesten nemen van een dierbare.

Ze heten het Dicht-bij-me-boek, een werkboek voor jongens en meisjes bij overlijden. Het boek kost 24,95 in de boekhandel, je kan het ook rechtstreeks bestellen waardoor je een korting krijgt van 20%. Het boek kost dan 20 euro.

Het Dicht-bij-me-boek voor volwassen bij overlijden kost in de boekhandel 29.95, maar speciaal voor de deelnemers van deze opleiding geven we ook hier 20% korting. Het werkboek kost dan 23,95.

Heb je vragen, is je iets niet duidelijk of wil je gewoon meer informatie? Neem gerust contact met me op. Dit kan via info@rouwenverliesVlaanderen.com en telefonisch via 0497/202.181. Je komt rechtstreeks bij mij (Mieke) terecht.

Je kan deelnemen op:

 • Opleiding 1 gaat door op woensdag 27 januari 2021 van 18u tot 21u en op woensdag 3 februari 2021 van 18 u tot 21 u

 • Opleiding 2 gaat door op dinsdag 23 februari van 18u tot 21u en op dinsdag 2 maart 2021 van 18u tot 21u.

De insteek is telkens hetzelfde.

 

Mag ik je vragen om in je mail 27/01 of 23/02 te vermelden als onderwerp. We geven deze en vele andere opleidingen over heel Vlaanderen en ook online. Voor ons is het makkelijk om je de gepaste uitleg te geven als we onmiddellijk weten welke opleiding je voorkeur draagt.

Afscheid van een geliefde

Rouw is de keerzijde van graag zien, want hoe liever je iemand ziet hoe groter de pijn en het gemis als die geliefde niet meer nabij is. Maar hoe ga je om met deze intense gevoelens van pijn, gemis, verdriet, leegte, boosheid, angst, … En gaat deze pijn ooit over?

Afscheid nemen van een geliefde is zwaar, het is veruit het moeilijkste wat een mens ooit moet doen. En tegelijk blijft niemand ervan gespaard. Toch blijven we vaak alleen met ons verdriet. Begrip en steun is er misschien wel net na het overlijden maar het smelt als sneeuw voor de zon naarmate de dagen na de begrafenis vorderen. Iedereen lijkt door te gaan met het leven van alle dag. Maar niet jij. Je kan niet meer voor- of achteruit.

In deze opleiding brengen we mensen samen die een geliefde verloren. We nemen je mee doorheen de hoogtes en de laagtes van het rouwproces en doorbreken vele taboes. We willen je meenemen en steunen in jouw rouwproces. Daarom werken we in kleine groepjes en zijn de inschrijvingen beperkt. We willen dat je maximaal aandacht krijgt, je veilig voelt en je dus sneller kan ontwikkelen.

Naast de vragen en de zorgen die jij hebt (waar we uiteraard aandacht aan besteden) komen ook volgende zaken aan bod:

 • “Ik voel me schuldig omdat ik mijn moeder liet opnemen in de palliatieve zorg, terwijl ze het liefst thuis wilde sterven.” “Ik voel me schuldig omdat ik niet meer deed.” “Ik waakte de hele tijd bij haar en toen ze stierf was ik er niet bij.”

 

Schuld is een zware emotie waar je erg lang last kan van hebben. Je gedachten gaan steeds terug naar je geliefde. Aanvankelijk cirkelen je gedachten en herinneringen vooral rondom zijn  laatste dagen en hoe hij die hier doorbracht. Je zoekt naar antwoorden waar het verkeerd liep, hoe je dit alles had kunnen voorkomen en wat je beter wél had gedaan. Later gaan de herinneringen verder terug en komen er ook vaak schuldgevoelens naar boven. Allerlei beelden komen terug in onze herinneringen, beelden waarvan we zelfs niet meer wisten dat ze bestonden, en daarmee stellen we onszelf vragen: Waarom deed ik niet meer?” “Waarom haalde ik mijn moeder niet uit het rusthuis?” Wat is schuld en van waar komt het vandaan? We reiken je heel doeltreffende therapievormen aan waar je onmiddellijk mee aan de slag kan. Het schuldgevoel maakt plaats begrip, ja zelfs ook vanuit het standpunt van jouw geliefde.

 • “Beseft mijn kindje van 2  dat oma is gestorven?”

 

We staan uitvoerig stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen: van baby tot volwassene. We geven je heel wat handvaten en inzichten mee waardoor je je kind in rouw kan helpen en ondersteunen, want kinderen op om het even welke leeftijd kunnen rouwen.

 • “Ik ging niet naar het lichaam kijken, ik vind het te luguber en ik wil niet dat mijn kind er nachtmerries aan over houdt. Deed ik daar wel goed aan?” Of het kan ook anders: “Ik ging naar het lichaam kijken met mijn kind, maar ik kreeg achteraf heel nare reacties zoals: “Zoiets doe je toch niet met je kind!” Is dit wel zo? Is het net goed of niet goed om je kind afscheid te laten nemen van het lichaam van de geliefde, en hoe bereid je je kind hierop dan voor?

 • “Ik kan het verlies niet onder ogen zien. Hoe probeer ik het op een zachte manier?” We gaan samen op pad om het ontastbare tastbaar te maken. We vertellen je wat je kan doen en hoe je dit kan doen. We reiken je een aantal methodes aan waarmee je aan de slag kan.

 • “Het eerste jaar leefde ik op automatische piloot, maar na dat jaar kwam de volgende hard klap, het echte besef: “Hij is niet meer.” Terwijl iedereen het leven van alle dag herneemt, glijd jij terug dat diepe dal in. Je kan je afvragen hoe dat kan en wat je daarmee moet. Tijdens de opleiding kom je te weten waarom de volgende klap vaak pas na een jaar komt en wat je kan doen.

We vertelden het al, rouw is de keerzijde van graag zien, want hoe liever je iemand ziet hoe groter de pijn en het gemis als die persoon niet meer nabij is. Toch betekent niet dat die pijn er altijd zal zijn. Met deze opleiding willen we je wegwijs maken in je rouwproces en ook in dat van je kinderen, zodat pijn, gemis, verdriet, boosheid, angst, plaats maakt voor liefde, dankbaarheid en schoonheid. We leren je je geliefde fysiek los te laten en op een emotionele en spirituele manier binnen te laten.

 

Lijkt deze opleiding iets voor jou en wil je je inschrijven?

Stuur een mailtje naar info@rouwenverliesVlaanderen.

 

De opleiding kost 115 euro en is verdeeld over twee dagen. Bij deelname krijg je ook een syllabus. Zo kan je in alle rust en op jouw tempo alles doornemen. We kunnen ons goed voorstellen dat er tijdens de opleiding veel op je af komt. Het is goed om je aandacht niet te hoeven verdelen tussen de opleiding meevolgen en noties nemen.

 

Graag vertellen we je er nog bij dat we speciaal werkboeken ontwikkelden, zowel voor jongens en meisjes, als voor volwassenen die afscheid moesten nemen van een dierbare.

Ze heten het Dicht-bij-me-boek, een werkboek voor jongens en meisjes bij overlijden. Het boek kost 24,95 in de boekhandel, je kan het ook rechtstreeks bestellen waardoor je een korting krijgt van 20%. Het boek kost dan 20 euro.

Het Dicht-bij-me-boek voor volwassen bij overlijden kost in de boekhandel 29.95, maar speciaal voor de deelnemers van deze opleiding geven we ook hier 20% korting. Het werkboek kost dan 23,95.

Heb je vragen, is je iets niet duidelijk of wil je gewoon meer informatie? Neem gerust contact met me op. Dit kan via info@rouwenverliesVlaanderen.com en telefonisch via 0497/202.181. Je komt rechtstreeks bij mij (Mieke) terecht.

Opleiding: de impact van echtscheiding op mij en mijn kind

 Met uit elkaar gaan, gaan allerlei emoties gepaard. Het loslaten van een relatie is niet evident, en toch gaat de omgeving er al snel aan voorbij. Scheiden is een onderschat verdriet.

In deze opleiding brengen we mensen samen die een relatiebreuk doormaken of doormaakten. We nemen je mee doorheen de hoogtes en de laagtes van dit rouwproces en doorbreken vele taboes. We willen je meenemen en steunen in het emotionele proces dat jij doormaakt. Daarom werken we in kleine groepjes en zijn de inschrijvingen beperkt. We willen dat je maximaal aandacht krijgt, je veilig voelt en je dus sneller kan ontwikkelen.

Naast de vragen en de zorgen die jij hebt (waar we uiteraard aandacht aan besteden) komen ook volgende zaken aan bod:

 • “Waarom doet het zo’n pijn? Het gaat veel dieper dan liefdesverdriet. Hoe kan dat?”

 

Je neemt afscheid van het leven zoals je het kende en van jullie gezamenlijke toekomst die je voor ogen had. Het is goed om hier bij stil te staan, want je laat niet alleen (tegen wil en dank) je ex-partner los, je moet van zoveel meer afscheid nemen.

 • “Ik ben zo kwaad! Hoe durft hij.”

 

Kwaadheid, frustratie, boosheid, … het is een hanteerbaarder gevoel. Het is makkelijker te dragen dan pijn, verdriet en gemis. Ik vergelijk kwaadheid met een poort. Net zoals een poort een persoonlijke leefruimte afschermt voor de buitenwereld, schermt kwaadheid de echte intense gevoelens af voor de buitenwereld en voor jezelf. Het zijn allemaal gevoelens die gepaard gaan met onmacht, pijn, en verdriet. Want achter die poort vind je wat er zich werkelijk afspeelt, achter die poort vind je een heel andere wereld. Ze is intiem en niet voor de buitenwereld bestemd. Je vindt er heel diepe gevoelens van pijn, gemis, liefde, onmacht, spijt, … Maar die gevoelens kregen misschien niet de nodige aandacht waardoor je niet de ruimte kreeg om ze toe te laten.

 • Je neemt van veel meer afscheid dan van je partner.

 

Ik stipte het al even aan; je toekomstbeeld is anders. Maar je hebt ook af te rekenen met het verlies achter het verlies, en daarmee het verdriet achter het verdriet. Je neemt misschien ook afscheid van je thuis omdat je je huis moet verkopen of omdat jij er niet meer kan in wonen, misschien neem je afscheid van het idee dat je je kinderen altijd bij je hebt, omdat jullie opteren voor een co-ouderschapregeling. Je moet misschien meer gaan werken om de touwtjes aan elkaar te knopen en misschien moet je een hobby of een leuke activiteit laten varen omdat dit alles te duur is geworden.

 

 • “Mijn kind is gelukkig nog maar twee jaar, het beseft het nog niet.”

 

Maar is dit wel zo? Doe je er net goed aan om je kind te betrekken en het te vertellen dat jullie gaan scheiden of scherm je het beter van deze realiteit af? Hoe vang je je kind op en wat zeg je, en wat zeg je beter niet? We staan uitvoerig stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen: van baby tot volwassene. We geven je heel wat handvaten en inzichten mee waardoor je je kind kan helpen en ondersteunen, want kinderen op om het even welke leeftijd kunnen de impact van de echtscheiding ervaren.

 

 • Waarom komt de ene sneller over de breuk dan de ander?

 

 • Hoe wordt de nieuwe partner best geïntroduceerd en welke reacties kan dit teweeg brengen bij je kind?

 

 • Hoe communiceer je over je ex-partner en hoe kan je omgaan met de eventuele frustraties die je voelt? Het is niet evident om je gevoelens altijd te camoufleren. Frustratie, pijn en onmacht gaan nu eenmaal vaak gepaard met een echtscheiding. Maar hoe kan je hiermee omgaan in nabijheid van je kind?

 

Je kan je overdonderd voelen door de veelheid aan emoties, praktische zaken en gevoeligheden die op korte tijd je levenspad versperren. Toch betekent niet dat die pijn, frustratie en gekwetstheid er altijd zal zijn. Met deze opleiding willen we je wegwijs maken in je rouwproces en ook in dat van je kind zodat pijn, gemis, verdriet, boosheid, angst, plaats maakt voor liefde en schoonheid die het leven nog in petto heeft.

 

Lijkt deze opleiding iets voor jou en wil je je inschrijven?

Stuur een mailtje naar info@rouwenverliesVlaanderen.

 

De opleiding kost 115 euro en is verdeeld over twee dagen. Bij deelname krijg je ook een syllabus. Zo kan je in alle rust en op jouw tempo alles doornemen. We kunnen ons goed voorstellen dat er tijdens de opleiding veel op je af komt. Het is goed om je aandacht niet te hoeven verdelen tussen de opleiding meevolgen en noties nemen.

Heb je vragen, is je iets niet duidelijk of wil je gewoon meer informatie? Neem gerust contact met me op. Dit kan via info@rouwenverliesVlaanderen.com en telefonisch via 0497/202.181. Je komt rechtstreeks bij mij (Mieke) terecht.

Je kan deelnemen op:

 • Opleiding 1 gaat door op woensdag 24 februari van 18u tot 21u en op woensdag 3 maart van 18u tot 21u

 • Opleiding 2 gaat door op dinsdag 23 maart van 18u tot 21u en op dinsdag 30 maart van 18u tot 21u.

De insteek is telkens hetzelfde.

Mag ik je vragen om in je mail 24/02 of 23/03 te vermelden als onderwerp. We geven deze en vele andere opleidingen over heel Vlaanderen en ook online. Voor ons is het makkelijk om je de gepaste uitleg te geven als we onmiddellijk weten welke opleiding je voorkeur draagt.

Zonnestralen